Prawa dla ludzi, reguły dla biznesu

arton2165-d851c

[ZAKOŃCZONY] „Prawa dla ludzi, reguły dla biznesu” to międzynarodowa kampania informacyjna, której celem było zwiększenie odpowiedzialności europejskich korporacji za przestępstwa popełniane poza granicami Unii Europejskiej. Projekt ten był organizowany przez koalicję NGO-sów ECCJ (European Coalition For Corporate Justice) działającą na rzecz większej odpowiedzialności korporacji. W Polsce jedynym uczestnikiem projektu była Fundacja CentrumCSR.PL.

Czytaj dalej →

Projekt „CSR a polski biznes na rynkach zagranicznych”

„CSR a polski biznes na rynkach zagranicznych” to złożony projekt zrealizowany przez Fundację CentrumCSR.PL we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta w 2009 r. Jego celem było zbadanie wdrażania rozwiązań CSR przez polskie firmy operujące zagranicą, a także kilka innych firm z regionu Europy Środkowowschodniej.

Czytaj dalej →

Warsztat „Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych”

Warsztat „Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych” odbyły się 25 listopada w Warszawie. Fundacja CentrumCSR.PL była ich organizatorem we współpracy i przy wsparciu finansowym Friedrich Ebert Stiftung (FES). Warsztat był skierowany do przedstawicieli niezależnych organizacji społecznych oraz związków zawodowych.

Czytaj dalej →

Konferencja „Zarządzanie Społeczną Odpowiedzialnością. Menadżerowie i standardy CSR”

Konferencja „Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością. Menadżerowie i standardy CSR” odbyła się 1 października 2008 w Warszawie. Była ona organizowana wspólnie przez Ministerstwo Gospodarki, Det Norske Veritas Sp. z o.o. oraz Fundację CentrumCSR.PL, przy współpracy merytorycznej PGE Górnictwo i Energetyka S.A.

Czytaj dalej →

Warsztat „Wprowadzenie do zarządzania CSR”

W latach 2007 – 2008 Fundacja CentrumCSR.PL zorganizowała we współpracy z Det Norske Veritas Polska dwa warsztaty pod tytułem „Wprowadzenie do zarządzania CSR”. Warsztaty miały za zadanie podkreślić rolę czynników z zakresu obszarów ryzyka CSR w funkcjonowaniu firm. Dwudniowe warsztaty były skierowane przede wszystkim do pracowników polskich firm, których kompetencje łączą się z działaniami społecznie odpowiedzialnymi.

Czytaj dalej →

Konferencja „Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych”

Konferencja “Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych – doświadczenia zagraniczne i perspektywy w Polsce” odbyła się 14 listopada 2007 w Warszawie. Organizatorami konferencji byli: CentrumCSR.PL, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych CentrumCSR.PL oraz Fundacja im. Friedricha Eberta.

Czytaj dalej →

CSR w Regionie Karpackim

W 2007r. Fundacja CentrumCSR.PL współpracowała z Fundacją Karpacką Polska przy realizacji projektu „The Way it Works. CSR in the Carpathian Region” (polska nazwa – „Społeczna odpowiedzialność firm (CSR) w Regionie Karpackim”). Był to projekt badawczy obejmujący Podkarpacie w Polsce, oraz karpackie regiony Rumunii, Słowacji i Węgier, czyli obszary, na których działają biura krajowe Fundacji Karpackiej.

Czytaj dalej →

Lisbon -3

W 2007 r. Fundacja CentrumCSR.PL wzięła udział w projekcie Lisbon-3, kierowanym przez włoską organizację pozarządową Active Citizenship Network jako jedyny partner projektu w Polsce. Międzynarodowy projekt został zrealizowany na terenie łącznie 14 krajów Unii Europejskiej i był finansowany przez Komisję Europejską. W jego ramach przedstawiciele Fundacji wzięli udział w międzynarodowych seminariach w Lizbonie i Rzymie. Czytaj dalej →