OSOBY SAMOZATRUDNIONE I ICH WŁĄCZANIE DO DIALOGU SPOŁECZNEGO

EuroIrseRaport stanowi podsumowanie projektu, badającego pozycję osób samozatrudnionych na europejskich rynkach pracy. Prezentuje sytuację w poszczególnych państwach członkowskich, a także dostrzeżone przez badaczy tego tematu dobre praktyki. Sugeruje również działania które należy podjąć, by interesy tej grupy były lepiej reprezentowane – między innymi przez związki zawodowe.

Data wydania: październik 2012, Rzym.

Publikacja do pobrania w wersji elektronicznej:

Study about the identification and analysis of the best practice in industrial relations of self-employed in Europe