Kampania na rzecz uświadomienia wpływu decyzji ekonomicznych na realizację Milenijnych Celów Rozwoju

Polska Pomoc logo m prost

[ZAKOŃCZONY] Celem projektu jest uświadomienie sieci globalnych współzależności pomiędzy decyzjami ekonomicznymi (konsumenckimi, zakupowymi i inwestycyjnymi), a sytuacją społeczno-ekonomiczną mieszkańców Globalnego Południa. 

Czytaj dalej →