Pierwsza konferencja Elecronics Watch w Amsterdamie 14 listopada 2013

Electronics Watch ma zaszczyt przedstawić pierwszą konferencję roboczą: “Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne w sektorze IT możliwe dzięki niezależnemu monitoringowi fabryk” organizowaną przez SOMO 14 listopada w Amsterdamie.Na konferencji spotkają się działacze organizacji broniących praw pracowniczych z krajów w których produkowana jest elektronika. Przybędą między innymi przedstawiciele SACOM, Globalization Monitor, LESN, China Labor Watch oraz CEREAL.

Czytaj dalej →

Publikacja raportu „Brudny zysk” – zapraszamy do lektury!

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Brudny zysk. Jak korporacje, banki i fundusze inwestycyjne czerpią zyski z łamania praw człowieka”. Nasza najnowsza publikacja przedstawia kontrowersyjne praktyki korporacji ponadnarodowych w dziedzinie praw człowieka i zanieczyszczania środowiska. Opisujemy również rolę banków i funduszy inwestycyjnych, które dostarczają środków na realizację tych projektów. Większość z nich działa również na terenie Polski.

Brudny_Zysk – Raport w PDF

Zachęcamy również do zapoznania się z dodatkowymi materiałami zaprezentowanymi na konferencji prasowej:

Raport Brudny Zysk – informacja prasowa

Raport Brudny Zysk – prezentacja

 

„Inwestowanie społecznie odpowiedzialne” – wyjazdowa konferencja naukowa

W dniach 19 – 20 października odbyła się w Jachrance studencka wyjazdowa konferencja naukowa: „Inwestowanie społecznie odpowiedzialne”.Organizatorami wydarzenia było Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju OIKOS Warszawa, a głównym partnerem było CentrumCSR.PL.

Czytaj dalej →

„Brudny zysk” – informacja prasowa

Raport Brudny zysk - okładkaWedług opublikowanego przez Fundację CentrumCSR.PL raportu pt. „Brudny_zysk. Jak korporacje, banki i fundusze inwestycyjne czerpią zyski z łamania praw człowieka”, największe europejskie grupy finansowe ponoszą pośrednią odpowiedzialność za liczne przypadki naruszeń praw człowieka i zniszczenia środowiska naturalnego w Krajach Rozwijających się. Banki i fundusze inwestycyjne nie analizują swojego portfolio pod kątem kontrowersyjnych inwestycji, ryzykując tym samym swoją reputację, a brak regulacji prawnych w tym zakresie pozwala im pośrednio czerpać zyski z pracy przymusowej, nielegalnych wysiedleń, eksportu broni do krajów objętych embargiem czy też spekulować cenami żywności.

Czytaj dalej →

Raport „Brudny zysk” – zapraszamy na spotkanie prasowe 16 października

csr_logo m

zaprasza na spotkanie prasowe promujące raport:

„Brudny zysk”

Jak korporacje, banki i fundusze inwestycyjne

czerpią zyski z łamania praw człowieka

Raport „Brudny zysk” analizuje wybrane przypadki naruszeń praw człowieka i zniszczeń środowiska naturalnego,
w które zaangażowane są największe światowe korporacje (np. Coca Cola, Samsung, Shell).

Czytaj dalej →

Electronics Watch – zapraszamy na stronę internetową projektu!

 

EW logoRuszyła strona internetowa Electronics Watch! Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia jej i zapoznania się z celami naszego projektu oraz możliwościami włączenia się w jego działania. Zapraszamy w szczególności instytucje realizujące zamówienia publiczne, ale również organizacje pozarządowe, związki zawodowe, naukowców zajmujących się elektroniką i problemami krajów rozwijających się, a także wszystkich zainteresowanych. Czytaj dalej →