Rusza projekt monitoringu stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce – informacja prasowa

Dlaczego w Polsce klauzule społeczne i środowiskowe w zamówieniach publicznych są stosowane na niewielką skalę i jak to zmienić? Odpowiedzi na tak postawione pytania poszuka Fundacja CentrumCSR.PL, rozpoczynająca 2-letni projekt pt: „Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce”, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zapraszamy wkrótce

W tym miejscu znajdą się rezultaty prowadzonego przez Fundację CentrumCSR.PL monitoringu stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce. Będziemy publikować informacje o skali wykorzystywania odpowiedzialnych społecznie i zielonych zamówień w wybranych instytucjach publicznych. Chcemy również prezentować dobre praktyki oraz zwracać uwagę gdzie zrównoważone zamówienia mogłyby zostać zastosowane.

Strona jest w trakcie tworzenia, prosimy o cierpliwość.

Enhanced monitoring of sustainable public procurement in Poland

The project will lead to promoting sustainable public procurement among selected public institutions in Poland: municipalities and regional local administration, universities and main ministries.

Our activities will cover five big Polish cities: Warsaw, Poznań, Wrocław, Kraków and Katowice. During a period of 18 months, implementation of social clauses and environmental criteria by selected institutions will be closely monitored.

Sustainable public procurement is an important instrument to promote sustainable development by linking economic, social and environmental aspects. It is rarely used in Poland and remains outside the main scope of activities of the NGO sector. A process of local dialogue on the issue including representatives of public, private and social sectors will be organized.

Partnership with ETI – Ethical Trade Initative Norway will provide a platform for exchange of experiences with Norway – the world leader in sustainable public procurement.

The project is supported by EEA Grants.

Monitoring ZZP w Polsce – wprowadzenie

Projekt „Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień w Polsce” zwiększy skalę stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w praktyce działania wybranych instytucji publicznych: urzędów miast i urzędów marszałkowskich, uniwersytetów oraz kluczowych ministerstw. Realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Zapraszamy wkrótce

W tym miejscu znajdą się informacje przeznaczone dla przedsiębiorstw, które realizują zamówienia publiczne. Opiszemy w jaki sposób sprostać zrównoważonym kryteriom stosowanym przez instytucje publiczne, a także opiszemy jakie korzyści w zakresie rozwoju innowacyjności i poprawie wizerunku można odnieść wykonując zrównoważone zamówienia.

Strona jest w trakcie tworzenia, prosimy o cierpliwość.

Zapraszamy wkrótce

W tym miejscu znajdą się informacje przeznaczone dla organizacji pozarządowych. Chcemy pokazać w jaki sposób organizacje obywatelskie mogą włączyć się w promocję zrównoważonych zamówień i w jaki sposób mogą zachęcać instytucje publiczne do ich stosowania.

Strona jest w trakcie tworzenia, prosimy o cierpliwość.

Zrównoważone zamówienia publiczne

Zrównoważone zamówienia publiczne to zamówienia, które nie tylko zaspokajają bieżące potrzeby danej instytucji, ale równocześnie mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne.

Wspieranie zrównoważonych zamówień powinno być elementem polityki państwa, gdyż w ten sposób można rozwiązywać różnego rodzaju  problemy społeczne i ekologiczne.

Instytucje publiczne które muszą zaspokoić własne potrzeby (na przykład kupić komputery czy papier do drukarek) lub realizują powierzone im zadania (na przykład wybudowanie drogi) dokonują zakupu produktów i usług poprzez procedurę zamówień publicznych. Dzięki niej w sprawiedliwy sposób mają zostać wyłonione osoby lub firmy, które te produkty czy usługi dostarczą.

W Polsce od wielu lat głównym kryterium przy tym wyborze jest cena. Najniższy koszt wykonania decyduje o zwycięstwie w ponad 90 % zamówień. W efekcie często wygrywają oferty kiepskie, realizowane przez nieuczciwe firmy, niekompetentne osoby albo produkowane z niskiej jakości materiałów.

Chcemy to zmienić – chcemy aby zamówienia publiczne służyły nam wszystkim, aby przyczyniały się do wzrostu jakości życia w Polsce, wspierania osób wykluczonych społecznie, do poprawy jakości środowiska naturalnego i walki z globalnym ociepleniem.

Nie chodzi w nich o to żeby uzyskać dany produkt czy usługę jak najtaniej, tylko żeby osiągnąć jak najbardziej pozytywny efekt.

Zrównoważone zamówienia publiczne można realizować stosując zamówienia społecznie odpowiedzialne i tzw. zielone zamówienia.

 

Zamówienia społecznie odpowiedzialne

Zamówienia społecznie odpowiedzialne to taki rodzaj zrównoważonych zamówień, w których bierze się pod uwagę ich  pozytywny wpływ na społeczeństwo. Mogą służyć wspieraniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – osobom niepełnosprawnym, osobom długotrwale bezrobotnym, byłym więźniom – wszystkim tym, którym ciężko jest znaleźć pracę.

Po co monitorujemy?

Zamówienia publiczne to potężna gałąź polskiej i europejskiej gospodarki. W Polsce w 2012 r. w ten sposób wydano 132 miliardy złotych. To ponad 8 % polskiego PKB. Pieniądze wydawane poprzez zamówienia publiczne to nie są pieniądze „niczyje” ani „państwowe” – to są nasze pieniądze. Dlatego chcielibyśmy by były dobrze wydawane.

Kogo monitorujemy?

Monitoring obejmuje ponad 30 różnego rodzaju instytucji publicznych w pięciu największych miastach w Polsce. Instytucji, które powinny realizować najnowsze trendy w stosowaniu zamówień publicznych.