Poszukujemy współpracowników: Kraków, Wrocław, Katowice, Poznań

Poszukujemy osób z Krakowa, Wrocławia, Katowic i Poznania na stanowisko „Współpracownika w projekcie badawczym” do pomocy przy realizacji działań monitorujących. Głównym zadaniem współpracowników będzie analiza  wybranych ogłoszeń o zamówieniach publicznych pod kątem stosowania klauzul społecznych i zielonych zamówień. Oferujemy m.in. szkolenia, wyjazd studyjny do Norwegii, możliwość nabycia doświadczenia w dziedzinie obsługi zamówień publicznych oraz zwrot kosztów.