Zrównoważone zamówienia w Ustawie PZP – krok w dobrą stronę!

W ostatni piątek, 25 lipca, Sejm przyjął zmiany w Ustawie Prawo zamówień publicznych. Mogą one zwiększyć skalę stosowania zrównoważonych zamówień społecznych. Zachęcają bowiem do zatrudniania pracowników na etat i stosowania innych kryteriów oceny ofert niż cena. Czytaj dalej →

Zespół przeszkolony i gotowy do monitorowania!

Zespół MonitoringZZPW dniach 10-11 lipca 2014 odbyło się w Warszawie 2-dniowe szkolenie zespołu badawczego, który rozpoczął 18-miesięczny monitoring zrównoważonych zamówień publicznych w wybranych instytucjach publicznych w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Uczestnicy szkolenia zapoznali się ze szczegółami działań zaplanowanych w projekcie, zgłębili wiedzę o praktyce stosowania zamówień publicznych oraz przeprowadzili ćwiczenia praktyczne ze stosowania narzędzia badawczego. Czytaj dalej →