Sprzątanie na UAM w Poznaniu bez ochrony dla pracowników

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłosił przetarg na usługę mycia okien w Centrum NanoBioMedycznym. Niestety, mimo złych doświadczeń uczelni w takich zamówieniach, w ogłoszeniu nie znajdziemy żadnej klauzuli społecznej, która mogłaby zabezpieczyć pracowników przed nieuczciwym pracodawcą. A takie możliwości istnieją. 

Co robimy i co chcemy osiągnąć w naszym projekcie – infografika

Chcemy, aby instytucje publiczne w Polsce zaczęły poważnie traktować zrównoważone zamówienia publiczne. Jak chcemy osiągnąć ten cel?

Zapraszamy do obejrzenia naszej kolejnej infografiki!

Jak zwiększyć skalę stosowania ZZP - infografika

 

Pierwsze wnioski z monitoringu

Pół tysiąca zbadanych ogłoszeń i żadnej klauzuli społecznej. Wnioski z pierwszych dwóch miesięcy monitoringu stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce nie napawają optymizmem.

Od lipca przeanalizowaliśmy łącznie prawie 500 ogłoszeń o zamówieniach publicznych opublikowanych w 80 wybranych instytucjach z 5 największych polskich miast: Katowic, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Udało się znaleźć 23 przykłady zastosowania zielonych zamówień i 11 przykładów zamówień społecznie odpowiedzialnych. Nie było jednak żadnej z klauzul wpisanych bezpośrednio w ustawę o zamówieniach publicznych. W ogłoszeniach przeanalizowanych pod kątem zastosowania „zielonych zamówień” zastosowano je w 14 % przypadków, a wśród badanych pod kątem zamówień społecznie odpowiedzialnych – w 3,3 % ogłoszeń.

Szczegółowy wykaz monitorowanych instytucji publicznych

Monitoringiem stosowania zrównoważonych zamówień publicznych objęte zostały następujące instytucje publiczne:

1. Naczelne i centralne organy państwowe:

 • Kancelaria Prezydenta RP
 • Kancelaria Sejmu
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Miniserstwo Środowiska
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Centrum Usług Wspólnych
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2. Katowice:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Urząd Miasta Katowice
 • Miejski Zarząd Ulic i Mostów
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Zakład Zieleni Miejskiej
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Śląska

3. Kraków:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Urząd Miasta Krakowa
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 • Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

4. Poznań:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Urząd Miasta Poznania
 • Zarząd Dróg Miejskich
 • Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 • Zarząd Transportu Miejskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska

5. Warszawa:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Urząd Miasta St. Warszawy
 • Centrum Nauki Kopernik
 • Zarząd Dróg Miejskich
 • Zarząd Transportu Miejskiego
 • Tramwaje Warszawskie
 • Lasy Miejskie Warszawa
 • Metro Warszawskie
 • Miejskie Zakłady Autobusowe
 • Zarząd Terenów Publicznych
 • Urząd Pracy M. St. Warszawy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Politechnika Warszawska
 • Urząd Dzielnicy Bielany
 • Urząd Dzielnicy Bemowo
 • Urząd Dzielnicy Białołęka
 • Urząd Dzielnicy Mokotów
 • Urząd dzielnicy Ochota
 • Urząd Dzielnicy Praga Południe
 • Urząd Dzielnicy Praga Północ
 • Urząd Dzielnicy Rembertów
 • Urząd Dzielnicy Śródmieście
 • Urząd Dzielnicy Targówek
 • Urząd Dzielnicy Ursus
 • Urząd Dzielnicy Ursynów
 • Urząd Dzielnicy Wawer
 • Urząd Dzielnicy Wesoła
 • Urząd Dzielnicy Wilanów
 • Urząd Dzielnicy Włochy
 • Urząd Dzielnicy Wola
 • Urząd Dzielnicy Żoliborz

6. Wrocław:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Urząd Miasta Wrocław
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Miejskie Centrum Usług Socjalnych
 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
 • Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich
 • Zarząd Zieleni Miejskiej
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Wrocławska

Metodologia monitoringu zrównoważonych zamówień publicznych

Rocznie w Polsce ogłaszanych jest ponad 200 tys. zamówień. Nie da się przeanalizować wszystkich. Do monitoringu wybraliśmy te, które dają możliwość zastosowania klauzul społecznych i środowiskowych. Zachęcamy do zapoznania się z metodologią  – jakie ogłoszenia monitorujemy i czego szukamy?