Kryteria środowiskowe w komputerach dla śląskiego Urzędu Marszałkowskiego

Z dużą przyjemnością informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zastosował kryteria środowiskowe przy ogłoszeniu o zamówieniu na zakup sprzętu komputerowego. Zamówiony sprzęt musi spełniać między innymi normy Energy Star i zgodności z dyrektywą RoHS UE o eliminacji substancji niebezpiecznych.

Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych rozszerza ustawowy katalog klauzul społecznych – komentarz eksperta

Zdj 419 października 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Co to oznacza w praktyce stosowania zrównoważonych zamówień publicznych? Radca Prawny Zrinka Perčić, ekspertka ds. zamówień publicznych pisze o nowej klauzuli społecznej i konieczności stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert.

Relacja z seminarium „Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce – dlaczego skala ich stosowania jest tak mała i jak to zmienić?”

Seminarium: Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce 21 października Fundacja CentrumCSR.PL, Centrum Zamówień Publicznych oraz Fundacja im. Friedricha Eberta zorganizowały seminarium: „Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce – dlaczego skala ich stosowania jest tak mała i jak to zmienić?”. Wzięło w nim udział ponad 40 osób reprezentujących najważniejsze instytucje realizujące zamówienia publiczne, m.in. Centrum Usług Wspólnych, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Zamówień Publicznych, a także kilkunastu innych instytucji z Wrocławia, Poznania, Łodzi i Warszawy.

Relacja z seminarium „Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce”

Zdj 121 października Fundacja CentrumCSR.PL,  Centrum Zamówień Publicznych oraz Fundacja im. Friedricha Eberta zorganizowały seminarium: „Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce – dlaczego skala ich stosowania jest tak mała i jak to zmienić?”. Wzięło w nim udział ponad 40 osób reprezentujących najważniejsze instytucje realizujące zamówienia publiczne.  

Klauzule społeczne w zamówieniach na ochronę Ministerstwa Środowiska i Urzędu Pracy w Warszawie!

Z przyjemnością prezentujemy dwa przykłady stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Znalazły się one w zamówieniach Ministerstwa Środowiska i Urzędu Pracy M.St. Warszawy!

Kancelaria Sejmu zamawia środki czyszczące – aspektów środowiskowych brak

3. października 2014 roku na stronie Kancelarii Sejmu zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów chemii gospodarczej (syg. BIZ/3020-24/2014). Zamówienie to zwróciło naszą uwagę ze względu na swoją wielkość. Obejmowało bowiem kilkadziesiąt tysięcy sztuk różnych artykułów. Parametry techniczne produktów nie uwzględniały jednak kryteriów środowiskowych, odnosząc się z tylko do aspektów jakościowych i sensorycznych produktów (np. mydło w kostce, o przyjemnym zapachu łagodnie oczyszczające skórę jednocześnie regenerując i zapobiegając nadmiernemu wysuszeniu, zawierające np.: olejek migdałowy, oliwę z oliwek, aloes; kolor: biały lub seledynowy, o parametrach nie gorszych niż LUKSJA , PALMOLIVE).

Seminarium: Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce – dlaczego skala ich stosowania jest tak mała i jak to zmienić?

Loga zaproszenie 121 października w zapraszamy na seminarium: „Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce – jak zwiększyć skalę ich stosowania?” Przedstawimy dotychczasowe rezultaty monitoringu, omówimy społeczne koszty kierowania się wyłącznie ceną przy przeprowadzaniu zamówień publicznych i zastanowimy się jak można upowszechniać stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych.