Jak wpisywać w zamówienia wymóg zatrudniania osób niepełnosprawnych?

Zapraszamy do zapoznania się z przykładową, możliwą do zastosowania klauzulą społeczną dotyczącą stosowania wymogu zatrudniania przez wykonawcę osoby niepełnosprawnej do realizacji zamówienia.

Jak uwzględniać ochronę środowiska przy zamówieniach na środki czyszczące?

Zapraszamy do zapoznania się z przykładową, możliwą do zastosowania klauzulą środowiskową dotyczącą stosowania bezpiecznych dla środowiska środków czyszczących przy zamówieniach na usługi sprzątania. Zostały one przygotowane na podstawie EU GPP Criteria – zestawu unijnych kryteriów środowiskowych dla zielonych zamówień publicznych dostępnych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Czy Kancelaria Sejmu uwzględni klauzule społeczne?

Kancelaria Sejmu opublikowała ogłoszenie o zamówieniu na „Usługę całorocznego utrzymania porządku na obszarach utwardzonych oraz całorocznego utrzymania i pielęgnacji zieleni”. Niestety w zamówieniu tym nie zastosowano klauzul społecznych, które mogłyby zapewnić pracownikom lepsze warunki pracy lub zobowiązać wykonawców do zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu nie uwzględnia kryteriów środowiskowych przy kupowaniu komputerów

W zamówieniach na sprzęt komputerowy ogłaszanych przez wyższe uczelnie wymagania dotyczące aspektów środowiskowe pojawiają się na ogół tylko w części zamówienia. Niestety w zamówieniu ogłoszonym przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu nie zostały uwzględnione w ogóle. 

Green Public Procurements – kryteria środowiskowe GPP

Zachęcamy do zapoznania się z zestawem kryteriów środowiskowych GPP – Green Public Procurements opracowanych na zlecenie Komisji Europejskiej i przetłumaczonych oraz promowanych przez Urząd Zamówień Publicznych. Przedstawiają one kluczowe czynniki oddziaływania przedstawionych produktów na środowisko, kryteria jakie powinno się uwzględniać przy dokonywaniu zakupów (formułowaniu opisu przedmiotu zamówienia i pozostałych dokumentów dotyczących zamówienia) oraz rachunek kosztów pokazujący efekt finansowy uwzględniania „zielonych kryteriów”.

Monitoring ZZP podczas konferencji „Przyszłość społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych”

Przyszłosć społecznie odpowiedzialnych zamówień - fot. Fundacja Fundusz Współpracy3 grudnia mieliśmy przyjemność zaprezentować wstępne wyniki naszego monitoringu stosowania zrównoważonych zamówień publicznych podczas konferencji „Przyszłość społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych” organizowanej przez Fundację Fundusz Współpracy wraz z partnerami – Urzędem Zamówień Publicznych, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytutem Spraw Publicznych.