Kolejne europejskie organizacje dołączają do Electronics Watch!

Uniwersytety z Edynburga, Leeds, Durham oraz konsorcjum organizujące wspólne zamówienia publiczne dla londyńskich szkół wyższych – London Universities Purchasing Consortium – dołączyły do inicjatywy Electronics Watch. To organizacja zrzeszająca publicznych zamawiających, którzy chcą kupować zrównoważone komputery i przyczynić się w ten sposób do poprawy warunków pracy ludzi w krajach rozwijających się. Wciąż nie ma tam żadnej polskiej organizacji!

Klauzule społeczne i środowiskowe łączą się! W zamówieniu Urzędu Miasta w Poznaniu

Urząd Miasta Poznania w swoim zamówieniu zawarł zarówno klauzule społeczne, jak i środowiskowe. Zachęcamy do stosowania tego rodzaju połączeń. Zamówienia na usługi sprzątania i dostawy środków czystości nadają się do tego znakomicie! 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego kupuje energooszczędne komputery

Już nie pojedyncze egzemplarze, a wszystkie 150 zamawianych zestawów komputerowych musi spełniać normy energetyczne Energy Star! Do tego monitory posiadające certyfikaty TCO lub równoważne. Pozytywny przykład zamówienia na sprzęt komputerowy z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Centrum Usług Wspólnych nie uwzględnia klauzul społecznych przy pielęgnacji zieleni wokół Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Centrum Usług Wspólnych ogłosiło postępowanie na Pielęgnację i konserwację zieleni niskiej i wysokiej na terenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Niestety w tym obejmującym prawie dwa lata zamówieniu zabrakło klauzul społecznych. Pracownicy nie będą więc chronieni przed umowami śmieciowymi.

Ministerstwo Gospodarki wspiera zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Gospodarki sukcesywnie w swoich zamówieniach uwzględnia klauzulę społeczną zakładającą wymóg zatrudnienia do realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej. Tym razem w zamówieniu na dostawy części i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.

Jak motywować do stosowania klauzul społecznych? Relacja z „Okrągłego stołu o zamówieniach publicznych”

2015-04-15 Okragly stol fot (6)14 kwietnia 2015 r. Fundacja CentrumCSR.PL, Fundacja im. Friedricha Eberta i NSZZ Solidarność zorganizowały seminarium eksperckie „Okrągły stół na temat zrównoważonych zamówień publicznych”.

Celem spotkania była rozmowa o barierach w stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w praktyce działania warszawskich instytucji publicznych. Punktem wyjścia do dyskusji były zaprezentowane przez Tadeusza Joniewicza rezultaty monitoringu prowadzonego przez Fundację CentrumCSR.PL. Polega on na analizie wybranych rodzajów ogłoszeń o zamówieniach publikowanych na stronach internetowych wybranych warszawskich instytucji publicznych – Urzędu Miasta i jednostek podległych odpowiedzialnych za transport, opiekę społeczną, utrzymanie zieleni i zatrudnienie, urzędów dzielnic i trzech wyższych uczelni – Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki i Szkoły Głównej Handlowej.

Media o „Okrągłym stole na temat zrównoważonych zamówień publicznych”

zdjęcie prasaMedia szeroko komentują zorganizowany 14 kwietnia przez Fundację CentrumCSR.PL, Fundację im. Freidricha Eberta i NSZZ Solidarność „Okrągły stół na temat zrównoważonych zamówień publicznych”. Przedstawiciele instytucji realizujących zamówienia publiczne, pracodawców i związków zawodowych oraz organizacji obywatelskich zastanawiali się, co zrobić, aby zwiększyć skalę stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w warszawskich instytucjach. O tematyce poruszanej na naszym spotkaniu pisała Rzeczpospolita, a relacje ze spotkania zamieściły m. in. onet.pl i wyborcza.pl.

About the project

The objective of the project is to increase the scale of implementation of sustainable public procurement among institutions covered by the monitoring, as well as generating public debate regarding the application of socially responsible and green public procurement. Increase in the public opinion’s interest in this issue and popularisation of the topic will cause increased acceptance for the application of sustainable solutions in public procurement and thus increase in the scale of their application.

Newsletter CentrumCSR.PL o zrównoważonych zamówieniach – marzec 2015

Zapraszamy do lektury kolejnego Newslettera o zrównoważonych zamówieniach publicznych. W tym miesiącu piszemy między innymi o organizowanych przez nas „Okrągłych stołach” – seminariach służących debacie nad stosowaniem zrównoważonych zamówień publicznych, a także przedstawiamy wybrane dobre praktyki polskich instytucji publicznych w zakresie stosowania klauzul społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych.

Oferta pracy: Asystent(ka) ds. komunikacji!

Logo Centrum+Screening

Poszukujemy osoby na stanowisko Asystenta (tki) ds. komunikacji do pracy przy projekcie „Monitoring społecznej odpowiedzialności największych polskich przedsiębiorstw” realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.