Spotkanie „Jak kupować społecznie odpowiedzialną elektronikę?” (Warszawa, 15.07.2015, g. 13.00-15.00).

Logotypy EW

Zaproszenie na spotkanie „Jak kupować społecznie odpowiedzialną elektronikę?”

computer-663396_1280

Uwzględnianie w zamówieniach publicznych warunków pracy w Krajach Rozwijających się jest jednym z najważniejszych nowych trendów europejskich, co znalazło swoje odzwierciedlenie w przyjętej niedawno nowej europejskiej dyrektywie o zamówieniach publicznych.

Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich zamawiających na krótkie seminarium w formule lunchu roboczego, podczas którego chcielibyśmy zaprezentować Państwu współtworzoną przez nas organizację Electronics Watch. To niezależna organizacja monitorująca, która ma pomagać europejskim zamawiającym z sektora publicznego kupować zrównoważoną elektronikę (komputery, serwery, tablety, telefony itp.). Wśród instytucji wspierających Electronics Watch wymienić można m.in. Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Utrechcie, Uniwersytety w Aberdeen, Leeds i Durham oraz konsorcjum zakupowe londyńskich uniwersytetów.

Będzie nam miło spotkać się z Państwem i zaprezentować zasady działania Electronics Watch.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na lunch w środę, 15 lipca 2015 r. o godz. 13.00 do restauracji „Różana 14″. (ul. Różana 14, Warszawa).

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail m.czapnik@centrumcsr.pl, do 14 lipca godz. 12.00.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

Więcej informacji o Electronics Watch pod adresem www.electronicswatch.org.

Drugie, uzupełnione wydanie podręcznika „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych”

Urząd Zamówień Publicznych opublikował drugie, uzupełnione wydanie podręcznika zatytułowanego „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych”. Podręcznik obejmuje rozszerzony katalog klauzul społecznych związanych z realizacją zamówienia oraz zmienione regulacje w zakresie rażąco niskiej ceny i kryteriów oceny ofert.

Minister Pracy i Szefowa Służby Cywilnej chcą stosowania klauzul społecznych

Jacek Cichocki, szef KPRM, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szefowa Służby Cywilnej, Claudia Torres-Bartyzel  uważają, że stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych może znacząco podnieść jakość usług instytucji.

Electronics Watch: poprawa warunków pracy w światowym przemyśle elektronicznym

[ZAKOŃCZONY] Electronics Watch to międzynarodowa, niezależna organizacja monitorująca, której celem jest poprawa warunków pracy w globalnym przemyśle elektronicznym poprzez społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne w Europie. Współtworzymy ją od stycznia 2013 roku. Jej powstanie jest efektem projektu „Procure IT Fair: Establishing a Workers’ Rights Consortium modelled organisation for sustainable public purchasing of electronics in Europe”.

Celem projektu było wytworzenie silnego lobby organizacji zakupujących sprzęt IT na rzecz przestrzegania praw człowieka i podstawowych praw pracowniczych w fabrykach go produkujących. Zależy nam na zredukowaniu braku odpowiedzialności w łańcuchu dostaw oraz monitorowaniu sytuacji pracowników w konkretnych fabrykach produkujących elektronikę.

Przemysł elektroniczny jest jedną z najszybciej rozwijających się globalnie branż. Szacuje się, że roczny wzrost w latach 2013 – 2015 będzie wynosił ok. 7 %. Wiele firm i koncernów, pomimo odpowiedzialnego wizerunku marki, nie monitoruje i nie wpływa pozytywnie na bardzo trudną sytuację pracowników fabryk produkujących dla nich sprzęt.

W większości fabryk produkujących sprzęt IT warunki pracy są poniżej jakichkolwiek standardów. Prawa pracownicze nie są przestrzegane, a pracownicy ze względu na swoją sytuacje ekonomiczną zmuszeni do wielogodzinnej pracy za minimalne wynagrodzenie, które nie pozwala nawet na utrzymanie rodziny.

Duże koncerny wykorzystują społeczno-polityczną sytuacje krajów rozwijających się, obniżając koszty produkcji kosztem zatrudnionych w fabrykach pracowników. Istotnym problemem jest brak związków zawodowych oraz innych instytucji, do których wykorzystywany pracownik mógłby wnieść skargę albo zażalenie. Ze względu na dużą korupcję i nierozwinięte jeszcze efektywne systemy ochrony pracowniczej, pracownik ma bardzo ograniczone możliwości w dochodzeniu swoich praw.

Znane marki produkujące sprzęt IT nie są właścicielami swoich fabryk. Sprzęt oraz podzespoły zamawiane są w przeważającej mierze u zewnętrznych dostawców. W ten sposób, bardzo często celowo, omijana jest zasada współodpowiedzialności za produkcję sprzętu. Nawet po wykryciu nieprawidłowości, w tym zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, nie można nałożyć żadnej kary na koncerny. Nie są one bowiem formalnie stroną prawną w sporze i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej – mimo iż najprawdopodobniej zdają sobie sprawę ze wspomnianych patologii.

Urzędy publiczne i wyższe uczelnie są ważnymi odbiorcami produktów takich jak komputery, laptopy, telefony komórkowe, tablety i inny sprzęt elektroniczny, nie wspominając o drukarkach, kopiarkach czy serwerach. Publiczni zamawiający stanowią więc potężną siłę. Działając wspólnie mogą wywrzeć silny nacisk na to, w którym kierunku branża będzie się rozwijać.

W tym celu europejskie organizacje pozarządowe, koordynowane przez SETEM i wsparte funduszami Komisji Europejskiej, stworzyły konsorcjum o nazwie Electronics Watch. Miało ono na celu skupić i zaangażować zamawiających z sektora publicznego oraz lokalne organizacje monitorujące w krajach Globalnego Południa.

Głównym działaniem projektu była promocja dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnych zamówień sprzętu komputerowego oraz wpływanie na polepszenie warunków pracy w fabrykach sprzętu komputerowego w Chinach, Tajlandii, Indonezji, Filipin, Meksyku, Europie Centralnej i Wschodniej, Wietnamie, Malezji, Indii i Brazylii.

Ważny i równy głos w zarządzaniu konsorcjum miały również organizacje pozarządowe z krajów rozwijających się, związki zawodowe, a także liczni naukowcy i eksperci.

Europejskie organizacje realizujące projekt wspierane były przez organizacje publiczne, wyższe uczelnie, centra badawcze i inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy, Stanów Zjednoczonych, Chin, Meksyku i innych regionów kluczowych dla przemysłu elektronicznego.

Wspólnie podejmowały one badania w zakresie stale rozwijającego się przemysłu elektronicznego i zamówień publicznych, warunków pracy w fabrykach na całym świecie, najnowszych rozwiązań służących zwiększaniu transparentności łańcucha dostaw, organizowały szkolenia. Rozwijały również standardy wdrażane przez członków do organizowanych przez nich zamówień publicznych oraz kodeksy postępowania, których zamawiający będą mogli wymagać od dostawców.

Zapraszamy na stronę projektu: www.electronicswatch.org

Nasze działania:

 

Nasze działania w mediach:

 

Nasze raporty i publikacje: 

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską i działa w pełni niezależnie od firm, na które organizacja będzie ostatecznie chciała wpływać.

 

 

 

Electronics Watch realizowany jest przez:

Joniewicz: Wszyscy tracimy na braku zrównoważonych zamówień publicznych

Wiele osób myśli, że przetargi to sprawa, która ich nie dotyczy. Tymczasem kontrakty z administracją często decydują o warunkach pracy w całej branży, m.in. o tym, ile zarabiają pracownicy, czy mają prawo do opieki medycznej.

Zbyt mało ekologiczne gadżety w zamówieniu Ministerstwa Środowiska

W zamówieniu Ministerstwa Środowiska na Zaprojektowanie i wyprodukowanie materiałów promujących Konwencję Waszyngtońską w kryteriach oceny ofert uwzględniono aspekty środowiskowe. Niestety, stanowią one minimalną cześć kryteriów i nie wykorzystano wszystkich możliwości jakie dostarczył ten rodzaj zamówienia. 

Relacja z webinarium Electronics Watch

W niedawnym webinarium Electronics Watch wzięło udział ponad 80 uczestników z 15 krajów. Prelegenci opowiedzieli o tym jak dzięki zamówieniom publicznym można poprawić warunki pracy przy produkcji komputerów. Była mowa o metodologii monitoringu, klauzulach zawieranych w kontraktach oraz o tym, jakie korzyści płyną z kontrolowania łańcucha dostaw.

Jak klauzule społeczne w zamówieniach publicznych wpływają na rynek pracy w Poznaniu? Relacja z drugiego spotkania z cyklu „Okrągły stół o zamówieniach publicznych”

 

IMAG0994

12 czerwca Fundacja CentrumCSR.PL i Fundacja im. Friedricha Eberta zorganizowały w Poznaniu „Okrągły stół na temat zrównoważonych zamówień publicznych”. Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem pana Jacka Jaśkowiaka, Prezydenta Miasta Poznania. Wzięło w nim udział 18 osób – przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji społecznych, urzędu miasta i mediów.

Media o raporcie „Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce”

22 maja wydaliśmy pierwszą część raportu „Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce”. To efekt ponad półrocznej pracy analityków z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Katowic i Poznania, którzy przebadali pod kątem stosowania klauzul społecznych i środowiskowych blisko 1200 zamówień publicznych, ogłaszanych przez urzędy, uniwersytety i instytucje centralne.

Newsletter CentrumCSR.PL o zrównoważonych zamówieniach publicznych – maj 2015

Ukazał się kolejny newsletter Fundacji CentrumCSR.PL. W tym miesiącu można przeczytać w nim m.in. nasze stanowisko dotyczące konsultacji społecznych nowej ustawy o Prawie zamówień publicznych, analizę prawną dotyczącą możliwości działań związanych z umieszczeniem zrównoważonych zamówień publicznych w projekcie nowej ustawy, a także zaproszenie na „Okrągły stół o zamówieniach publicznych”, który odbędzie się 12 czerwca w Poznaniu. Przedstawiamy również dobre praktyki instytucji stosujących zrównoważone zamówienia publiczne.