RZECZPOSPOLITA: Renegocjacja przetargów: przedsiębiorcy mogą zerwać kontrakty

rzepa

 

 

28 sierpnia 2015 r. wchodzi w życie zmiana w przepisach przejściowych nowelizacji prawa zamówień publicznych. Przewiduje ona dodatkowe oskładkowanie kilku umów-zleceń zawartych z jedną osobą, tak by była ubezpieczona od co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Najczęściej właśnie w ten sposób pracują osoby w branży ochroniarskiej i sprzątania. Urzędnicy mają miesiąc na negocjację kontraktów. Jeśli się nie powiodą, przedsiębiorcy dostaną możliwość ich wypowiedzenia.

– Nie da się zmusić urzędników do stosowania klauzul społecznych. W zaleceniach wydanych w połowie lipca rząd jedynie do nich zachęca. Oczywiście istnieje ryzyko, że niektórzy zamawiający nadal będą wymagali najniższej ceny za usługi. Takie przypadki powinny być piętnowane przez społeczeństwo. Wykonawcy bowiem, aby zrekompensować dodatkowe składki ZUS, obniżą wynagrodzenia zatrudnionych na umowę-zlecenie – nie będą mieli innego wyjścia. I jeszcze bardziej pogorszy to sytuację zleceniobiorców – ocenia Tadeusz Joniewicz. 28.08.2015

Całość tutaj

STOSOWANIE ZRÓWNOWAŻONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE

raport zzp

Fundacja CentrumCSR.PL przeanalizowała pod kątem stosowania klauzul społecznych i środowiskowych blisko 1200 zamówień publikowanych przez urzędy, uniwersytety i instytucje centralne. Jedynie w 1,8 proc. przetargów  wprowadzono wymogi dotyczące warunków zatrudnienia, a kwestie ekologiczne uwzględniono tylko w co piątym ogłoszeniu.

Autorzy: Tadeusz Joniewicz, dr Anna Jawor-Joniewicz

Nadzór merytoryczny: Grzegorz Piskalski

Data wydania: maj 2015

 

 

 

 Raport  do ściągnięcia w PDF:

Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce

ZRÓWNOWAŻONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE

Zrównoważone zamówienia w praktyce - okładka

Publikacja jest skierowana do instytucji realizujących zamówienia publiczne, ale powinien przeczytać ją każdy, kto zainteresowany jest problematyką zrównoważonego rozwoju. Pokazujemy w niej, jakie korzyści można odnieść ze stosowania klauzul społecznych i środowiskowych, w których przetargach warto je uwzględniać i jak to robić. Poradnik zawiera też przykłady dobrych praktyk z Polski i Europy.

Autor: Tadeusz Joniewicz

Data wydania: sierpień 2014

 

 

 

 Publikacja do ściągnięcia w PDF:

Zrównoważone zamówienia publiczne w praktyce.

WPROWADZENIE DO ETYCZNEGO FINANSOWANIA I ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI

Wprowadzenie do etycznego finansowania 2

Nasz przewodnik po uczciwym finansowaniu i odpowiedzialnych inwestycjach to pierwsza tego rodzaju publikacja w Polsce.  Ma dostarczać wiedzy osobom, które chcą świadomie zarządzać swoimi pieniędzmi. Prezentujemy i promujemy w nim etyczną bankowość, a także rozwiewamy mity na jej temat. Pokazujemy instytucje zapewniające tego rodzaju usługi i wyjaśniamy, jak z nich korzystać w Polsce – kraju, w którym to wciąż mało popularne zagadnienie.

Autor: Irene Palmisano

Data wydania: maj 2014

 

 

 

Publikacja do ściągnięcia w PDF:

Wprowadzenie do etycznego finansowania i odpowiedzialnych inwestycji

TANIE KOMPUTERY NA KOSZT PRACOWNIKÓW FABRYK SEKTORA IT W CHINACH

Tanie-komputery-na-koszt-pracownikow-fabryk-sektora-IT-w-Chinach-okładka_m

Raport ujawnia skandaliczne warunki pracy w chińskich fabrykach produkujących   dla  jednego z największych dostawców sprzętu IT na świecie – firmy Dell. Unikalny materiał powstał w wyniku śledztwa przeprowadzonego przez duńską organizację DanWatch oraz aktywistów chińskiej organizacji China Labour Watch, którzy zatrudnili się w omawianych zakładach. Efektem ich śledztwa jest wstrząsający reportaż wcieleniowy.

Autorzy: Sophie Stracke, Nina Lendal, Frederik Johannisson

Data wydania: listopad 2013

 

 

 

 Raport do ściągnięcia w PDF:

Tanie_komputery_na_koszt_pracowników_fabryk_sektora_IT_w_Chinach

BRUDNY ZYSK. JAK KORPORACJE, BANKI I FUNDUSZE INWESTYCYJNE CZERPIĄ ZYSKI Z ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA.

Raport Brudny zysk - okładka

 

Raport dokumentuje naruszenia praw człowieka oraz zniszczenia dokonane w środowisku naturalnym, za które odpowiedzialność ponoszą międzynarodowe korporacje. Wskazuje także instytucje finansowe, które poprzez swoje zaangażowanie kapitałowe, czerpią z tego zyski. Problem dotyczy renomowanych światowych koncernów. Więcej na stronie brudnyzysk.pl

 Redakcja wersji polskiej: Tadeusz Joniewicz, Grzegorz Piskalski

Data wydania: październik 2013

 

 

 

Raport do ściągnięcia w PDF:

Raport Brudny_Zysk. Jak korporacje, banki i fundusze inwestycyjne czerpią zyski z łamania praw człowieka.

WARUNKI PRACY W SEKTORZE IT W POLSCE

raport 1W ciągu ostatnich lat Polska stała się ważnym producentem elektroniki użytkowej w Europie. Swoje inwestycje ulokowały tu największe światowe koncerny elektroniczne, takie jak LG, Samsung, Philips, Flextronics czy Sharp. Fabryki powstające najczęściej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych miały dawać miejsca pracy, napędzać gospodarkę i rozwijać nowoczesne technologie. Niestety szybko ujawniły się ciemne strony ich działalności. 

Autorzy: Tadeusz Joniewicz, Katarzyna Szyniszewska

Data wydania: czerwiec 2013

 

 

 

 Raport do ściągnięcia w PDF:

Warunki pracy w sektorze IT w Polsce. Studia przypadku fabryk firm – Sharp, Chung Hong, Jabil i Flextronics – Katarzyna Szyniszewska, Tadeusz Joniewicz

NAJWIĘKSZE POLSKIE FIRMY A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

raport 2

Badanie pt. „Screening CentrumCSR.PL” zostało przeprowadzone na próbie 120 największych polskich przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Pokazało, że polski biznes wciąż znajduje się na bardzo wstępnym etapie zarządzania społeczną odpowiedzialnością oraz w sposób niewystarczający komunikuje swoje działania w tym zakresie. Firmy w większości nie dostrzegają potrzeby prowadzenia dialogu z interesariuszami dotyczącego pozafinansowych aspektów ich działalności.

Autorzy: Marcin Krzemień, Grzegorz Piskalski

Data wydania: lipiec 2012 

 

 

 

Raport do ściągnięcia w PDF:

Raport_”Screening”

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU I FLEXICURITY NA PODKARPACIU

odpowiedzialne

Publikacja podsumowuje efekty badania przeprowadzonego wśród mieszkańców województwa podkarpackiego na temat flexicurity i społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyniki pokazują, że oba pojęcia są raczej nieznane. Elastyczność respondenci definiują przede wszystkim poprzez udział w szkoleniach, które dają im nowe zasoby wiedzy i umiejętności.

Autor: Grzegorz Piskalski

Data wydania: 2011

 

 Raport  do ściągnięcia w PDF:

Społeczna odpowiedzialność biznesu i felxicurity na Podkarpaciu