Minister pracy zachęca samorządy do stosowania klauzul

indeks

Władysław Kosiniak-Kamysz po raz kolejny publicznie zaapelował do przedstawicieli władz lokalnych, aby przy wyborze ofert nie kierowali się wyłącznie ceną.

Centrum Usług Wspólnych promuje zatrudnianie osób niepełnosprawnych

handicap-accessible-30927_1280

Ogłoszenie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej montażu klimatyzacji w siedzibie instytucji. O wyborze najkorzystniejszej oferty w 90 proc. decyduje cena, a w 10 proc. udział osób niepełnosprawnych w realizacji zamówienia.

„Okrągły stół” o zamówieniach w Katowicach już 8 września. Zapraszamy!

railway-station-377001_1280

Jakie są bariery w stosowaniu klauzul społecznych i środowiskowych w publicznych przetargach? Czy zrównoważone zamówienia są szansą, a może utrudnieniem? Na te pytania odpowiedzą uczestnicy spotkania w Katowicach.

NFOŚiGW: dobre przykłady zielonych klauzul

nfosigw_03

Wymogi dotyczące zużycia energii sprzętu biurowego, materiały promocyjne z materiałów ekologicznych i biodegradowalnych, sprzątanie przy użyciu środków przyjaznych środowisku – to tylko niektóre z zapisów w zamówieniach ogłaszanych przez tę instytucję.

Skala monitoringu zamówień a wyniki analizy

Przyjęte przez nas założenia badawcze sprawiły, że niektórych instytucjach nie braliśmy pod uwagę wszystkich, ale tylko wybrane przetargi. Nie oznacza to jednak, że wyniki tej próby są jednoznaczne z całościowym stosunkiem konkretnych urzędów do zrównoważonych zamówień. 

Kancelaria Sejmu znów bez klauzul środowiskowych

SejmRP-logo

Urząd ogłosił przetarg na zakup 500 tabletów. Niestety nie zawarł w nim żadnych zapisów dotyczących efektywności energetycznej sprzętu, poziomu emisji hałasu czy jego recyklingu.

Administracja ma stosować klauzule społeczne

Kiedy kilka miesięcy temu zaczynaliśmy monitoring zrównoważonych zamówień publicznych, urzędy i instytucje stosowały je sporadycznie. W końcu problem dostrzegł rząd, który polecił administracji uwzględniać klauzule społeczne.

Newsletter CentrumCSR.PL o zrównoważonych zamówieniach publicznych – lipiec 2015

Lipcowy newsletter to kolejna baza praktycznych informacji z zakresu stosowania klauzul społecznych i środowiskowych w instytucjach publicznych oraz promocja dobrych praktyk. O zrównoważonych zamówieniach dyskutowaliśmy w Krakowie i we Wrocławiu. Seminaria okazały się niezwykle konstruktywne. Osoby odpowiedzialne za przetargi opowiadały, m.in. dlaczego skala uwzględniania kryteriów pozacenowych przy wyborze ofert nadal jest tak niska. Zorganizowaliśmy również spotkanie o społecznie odpowiedzialnej elektronice. Opowiadaliśmy przedstawicielom administracji, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzom, jak zakupy sprzętu przekładają się na warunki pracy w krajach rozwijających się.

Mieliśmy również przyjemność wziąć udział w debacie „Rzeczpospolitej” poświęconej zmianom przepisów dotyczących zamówień, m.in. obowiązkowi oskładkowania umów.