Piskalski: Ursus chce robić biznes z Asadem

Firma, która inwestuje, m.in. w Tanzanii i Etopii, teraz rozważa rozpoczęcie działalności w ogarniętej wojną Syrii. Argumentuje to chęcią pomocy. Nie wspomina jednak, że wymaga to negocjacji i współpracy z reżimem Asada, oskarżanego o zbrodnię ludobójstwa.

Czytaj dalej →

RZECZPOSPOLITA: Przetargi: cena ciągle ważniejsza niż etat

rzepa

Z najnowszego raportu Centrum CSR.PL monitorującego przetargi wynika, że urzędnicy znaleźli sposób na ominięcie prawa zamówień publicznych. Chodzi o obowiązujące od kilkunastu miesięcy przepisy nakazujące stosowanie przy rozstrzyganiu przetargów innych kryteriów niż tylko cena.

– Urzędnicy w zdecydowanej większości tylko formalnie dostosowali się do zmian. W praktyce ich pozorne działania nie przekładają się na poprawę warunków pracy czy ochronę środowiska. Tam, gdzie pojawiają się dodatkowe kryteria oceny, dotyczą one np. terminu dostawy czy odroczenia płatności, co nie ma wpływu na jakość świadczonej usługi. Bywa jednak, że administracja nie zawsze patrzy na cenę. Tak było w Kancelarii Sejmu, która ogłosiła ostatnio przetarg na 500 nowych tabletów. Głównym kryterium była cena, w specyfikacji znalazł się jednak wymóg systemu operacyjnego „zgodnego z iOS v. 8″. Taki warunek spełnia wyłącznie firma Apple, produkująca jedno z najdroższych urządzeń – ocenia Tadeusz Joniewicz. 22.10.2015

Całość tutaj

NOWOCZESNA FIRMA: Cena w przetargach wciąż gra główną rolę

logo_nowczesna

 Nowelizacja prawa o zamówieniach publicznych wymusiła na instytucjach i urzędach, by po 18 października 2014 r. przy wyborze ofert przestały kierować się wyłącznie najniższą ceną i zaczęły uwzględniać inne, ważne społecznie czy ekologicznie kryteria, takie jak wymóg zatrudniania na etat czy wpływ produkcji na środowisko.

– Okazuje się, że wprawdzie skala stosowania kryteriów innych niż cena faktycznie wzrosła w porównaniu do pierwszego etapu naszego monitoringu – komentuje Tadeusz Joniewicz z Fundacji CentrumCSR.PL – Jednak w niemal 2/3 zamówień nadal stanowi ona co najmniej 90 proc. wagi oceny oferty. Przy takim udziale pozostałe aspekty praktycznie nie mają znaczenia. 20.10.2015

Całość tutaj

PORTAL SAMORZĄDOWY: Kryteria pozacenowe w zamówieniach to wielka prowizorka

portal-samorządowy

Rezultaty II etapu monitoringu Fundacji Centrum CSR.PL stosowania klauzul społecznych pokazują widoczny, choć wciąż niewystarczający wzrost skali ich wykorzystywania. W okresie lipiec-grudzień 2014 znalazły się one w 1,8% ofert, w których mogły zostać wprowadzone, podczas gdy w okresie styczeń-czerwiec 2015 wskaźnik ten wzrósł do nieco ponad 6%.

– Choć to prawie trzykrotny wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem, to jednak nadal kropla w morzu potrzeb – mówi Grzegorz Piskalski, prezes Fundacji CentrumCSR.PL. – Dobrze, że samorządy zaczynają zauważać, że efektem ogłaszanych przez nie przetargów są, np. skandalicznie niskie stawki w ochronie. Muszą jednak pamiętać, że kiepskie warunki pracy zdarzają się również w sektorach, w których tych klauzul stosuje się mniej, np. w budownictwie. 16.10.2015

Całość tutaj

INWESTYCJE.PL: Kryteria pozacenowe nadal nie mają znaczenia

Logo_inwestycje_BLUE

Monitoring Fundacji CentrumCSR.PL pokazuje, że często dodatkowe wymogi w przetargach dotyczą takich kwestii jak np. późniejsza data płatności wykonawcy czy termin dostawy papieru. W żaden sposób nie wpływają na jakość realizowanych zamówień.

Przykładem jest chociażby wrześniowy przetarg Uniwersytetu Jagiellońskiego na roczną, całodobową ochronę budynku SOLARIS. Zwycięska firma EKOTRADE została zobligowana do zapewnienia pięciu ochroniarzy płynnie mówiących w języku angielskim (B2 wg. Common European Framework of Reference for Languages) i wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników, dwóch nadzorujących, wyposażenie obiektu we własny sprzęt monitoringowy i utrzymywanie grup interwencyjnych. Jako kryterium inne niż cena wpisane zostało doświadczenie wykonawcy. Nie pojawił się za, m.in. warunek zatrudnienia na etat. 23.10.2015

Całość tutaj

NGO.PL: Przetargi pod kontrolą, urzędnicy pod presją

ngo

Nie ulega wątpliwości, że organizacje pozarządowe, jako promotorzy innowacji w życiu społecznym, mają do odegrania istotną rolę w zakresie upowszechniania zrównoważonych zamówień publicznych. Na pewno konieczne jest zwiększenie kontroli obywatelskiej nad realizacją przez administrację przetargów, by te przestały być prywatną sprawą urzędników i szerzej uwzględniały aspekty ekologiczne i społeczne. Ważne jest jednak, aby brać na siebie ciężar, który możemy unieść. Skala zamówień publicznych w Polsce jest olbrzymia, czyni to z nich temat wysokiej rangi politycznej. Po pierwsze, skuteczność wszelkiego rodzaju innowacji społecznych w zamówieniach publicznych jest siłą rzeczy ograniczona ich niesłychanym rozproszeniem. Ilość podmiotów organizujących w Polsce przetargi jest ogromna, monitorowaniem wszystkich musiałby się zająć organizacje w całej Polsce. Po drugie, żadna nowelizacja prawa nie przyniesie rezultatów, o ile nie pójdą za nią konkretne działania polityków i kluczowych decydentów, od premiera i ministra przez marszałka województwa, prezydentów i burmistrzów miast do rektorów uczelni i dyrektorów szpitali – oceniają Marta Czapnik i Grzegorz Piskalski. Zachęcamy do zapoznania się z ich opinią w debacie „Zrównoważone zamówienia publiczne: nasza sprawa?”. 20.10.2015

Całość tutaj

Czapnik: Ozusowanie zleceń – cios w pracownika

Przepisy, które w założeniu mają poprawić sytuację tych najmniej zarabiających, w efekcie mogą doprowadzić do drastycznego obniżenia ich wynagrodzeń i powiększenia szarej strefy. Rozwiązaniem problemu jest, m.in. obowiązkowe stosowanie klauzul społecznych w publicznych zamówieniach. Jednak urzędnicy nadal się przed tym wzbraniają.

Czytaj dalej →

Prowizoryczne kryteria pozacenowe w zamówieniach

Nowelizacja ustawy o zamówieniach miała zmusić urzędników do uwzględniania przy wyborze ofert innych aspektów niż tylko cena. Jednak instytucje interpretują ten wymóg w dogodny dla siebie sposób. Innych kryteriów używają w minimalnym stopniu albo tak przygotowują zamówienie, aby wygrał produkt o wysokiej cenie.

pasek2

Czytaj dalej →