Trwa II etap monitoringu CSR firm

Wszystkie przedsiębiorstwa, które objęliśmy analizą dotyczącą społecznej odpowiedzialności, są poddawane ponownej weryfikacji. Do końca roku sprawdzamy czy poprawiły swoją politykę z zakresu CSR albo spełniają nowe wskaźniki.

Monitoring 1-02 Czytaj dalej →

Piskalski, Bełza: CSR według firm: samozachwyt zamiast twardych danych

Firmy zbywają nas frazesami o swojej społecznej odpowiedzialności, przedstawiając się w jak najlepszym świetle. Czasem przybiera to karykaturalne kształty. Tymczasem CSR powinien się opierać na ustandaryzowanych, ujednoliconych i weryfikowalnych danych. 

Czytaj dalej →

NGO.PL: Firmy uprawiają sponsoring zamiast społecznej odpowiedzialności

ngo

Lata mijają, a firmy ciągle próbują sprowadzać CSR do filantropii. Nie negujemy szczytnych inicjatyw – pod warunkiem, że są dodatkiem, a nie źle pojmowaną podstawą społecznej odpowiedzialności. Sponsoring nie zastąpi przestrzegania praw człowieka. (…) Nie możemy nazwać odpowiedzialną na przykład spółki, która unika płacenia podatków w Polsce, a tym samym nie dokłada się do budżetu, nie wspiera opieki medycznej, socjalnej, ale za to przekazała jakąś kwotę na fundację, stowarzyszenie, akcję charytatywną czy inną nośną medialnie inicjatywę. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że przedsiębiorstwa często autonomicznie określają, które problemy społeczne rozwiązywać i w jaki sposób. Menadżerowie czy prezesi nie mają mandatu, żeby podejmować takie decyzje. Fundacje korporacyjne nie mogą prowadzić szantażu moralnego i sprawiać wrażenia, że są bardziej skuteczne od państwa, wchodząc w jego rolę. Nie mogą stanowić konkurencji dla społeczeństwa obywatelskiego – komentują Grzegorz Piskalski i Marta Bełza. 27.11.2015

Całość tutaj

ZIELONE WIADOMOŚCI: Nowoczesne technologie, staroświecki wyzysk

wiadomosci

„Zielone Wiadomości” opisują raport Fundacji CentrumCSR.PL i Good Electronics pt, „Wrobieni w serwery”, opowiadający o studentach zmuszanych do pracy w w fabryce elektroniki Winstron w Zhongshan produkującej serwery dla takich firm jak HP, Dell, Lenovo. – Innym, obok obowiązkowego charakteru pracy problemem jest nieprzestrzeganie regulacji, dotyczących pracy praktykantów. Według chińskiego prawa nie powinni oni pracować dłużej niż 8 godzin dziennie, zabronione są również nocne zmiany. Dziennikarskie śledztwo wykazało jednak, że pozostają one w tym wypadku na papierze. Rozmowy ze studentami wykazały, że praktyki te mają miejsce, a ich ofiarami padają nawet osoby między 16 a 18 rokiem życia, zmuszane do pracy w nadgodzinach co drugi dzień.Dzień pracy trwać tu ma 10-12 godzin, a tydzień pracy – rozciągać się do 6 dni w tygodniu.27.11.2015

Całość tutaj

Relacja z naszej wizyty studyjnej Oslo

Podczas wyjazdu do Norwegii mieliśmy okazję podzielić się doświadczeniami z tamtejszymi organizacjami pozarządowymi. Rozmawialiśmy, m.in. o etycznym handlu i o uwzględnianiu aspektów globalnych w zamówieniach publicznych.

12243449_10153855047197625_5649248963939574615_n Czytaj dalej →

Monitoring społecznej odpowiedzialności największych polskich przedsiębiorstw

Logo Monitoring CSR[ZAKOŃCZONY] „Monitoring społecznej odpowiedzialności największych polskich przedsiębiorstw” to pierwsze badanie przygotowane przez niezależną organizację, która nie jest powiązana finansowo z biznesem. Celem projektu było zwiększenie ilości i podniesienie jakości udostępnianych przez firmy informacji na temat ich społecznej odpowiedzialności. Nasze działania rozpoczęły się w październiku 2014 roku i trwały 18 miesięcy.

Czytaj dalej →

DZIENNIK GAZETA PRAWNA: Karma w przetargach

gazeta_prawna

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu w przetargu na remont infrastruktury w parku Cytadela wprowadził wymóg wobec wykonawcy, by „zatrudnić w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia co najmniej 1 osobę niepełnosprawną, której powierzy do wykonania czynności związane z faktyczną realizacją zadania”. – Postawa ZZM w Poznaniu naprawdę jest wyjątkowa. Skoro urzędy wydają publiczne środki, to powinny robić to tak, by były one wsparciem dla lokalnego rynku pracy, dla grup potencjalnie z niego wykluczonych, a nawet dla rodzimej gospodarki (…) Jeśli urzędnik chce, to może prospołecznie zaplanować przetargi. Nowa unijna dyrektywa dotycząca zamówień publicznych kładzie naprawdę silny nacisk na przestrzeganie norm Międzynarodowej Organizacji Pracy w całym łańcuchu dostaw zamawianego sprzętu. Jeżeli chcemy mieć gospodarkę opartą na poszanowaniu zasad nie tylko wolnego rynku, lecz i odpowiedzialną społecznie, to i nas czeka niedługo podobne wyzwanie – komentuje Tadeusz Joniewicz. 20-22.08.2015

Więcej tutaj

Piskalski, Bełza: Sponsoring zamiast społecznej odpowiedzialności

Lata mijają, a firmy ciągle próbują sprowadzać CSR do filantropii. Nie negujemy szczytnych inicjatyw pod warunkiem, że są dodatkiem, a nie źle pojmowaną podstawą społecznej odpowiedzialności. Sponsoring nie zastąpi przestrzegania praw człowieka.

Czytaj dalej →

Bełza: Narasta konflikt sektora finansowego z otoczeniem społecznym

Instytucje finansowe chętnie włączają się w akcje sponsorskie czy charytatywne, przekonując o swojej społecznej odpowiedzialności. Brakuje im jednak determinacji, by zmierzyć się z poważnymi problemami, będącymi efektem ich nieetycznej działalności.

Czytaj dalej →

Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień w Polsce

Monitoring ZZP

[ZAKOŃCZONY] Od marca 2014 do końca marca 2015 realizowaliśmy projekt „Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień w Polsce”. Miał on na celu zwiększenie skali stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w praktyce działania wybranych instytucji publicznych: urzędów miast i urzędów marszałkowskich, uniwersytetów oraz kluczowych ministerstw. Realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czytaj dalej →