Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie klauzul

Kryteria społecznościowe mają być stosowane w zamówieniach instytucji oraz podległych jednostek, bez względu na wartość ofert. Zapisy szczególnie mają być uwzględniane w przetargach na usługi edukacyjne, szkoleniowe czy opiekuńcze.

logo-mazowsze

„Zielone Wiadomości” o naszym raporcie: „Nowoczesne technologie, staroświecki wyzysk”

Portal opisuje publikację Fundacji CentrumCSR.PL i Good Electronics pt. „Wrobieni w serwery” (Servants for servers). Raport jest wynikiem obywatelskiego śledztwa. Opowiada o studentach zmuszanych do pracy w fabryce elektroniki Winstron w Zhongshan produkującej serwery dla takich firm jak HP, Dell, Lenovo.

WROBIENIPRESS

Relacja z wizyty studyjnej Oslo, Norwegia – 17-20.11.2015

Podczas wyjazdu do Norwegii mieliśmy okazję podzielić się doświadczeniami z tamtejszymi organizacjami pozarządowymi. Rozmawialiśmy, m.in. o etycznym handlu i o uwzględnianiu aspektów globalnych w zamówieniach publicznych.

4. Uczestnicy wyjazdu z aktywistami z Changemaker i Jensem Stoltenbergiem, byłym premierem Norwegii, uzależnionym od ropy naftowej

Klauzule społeczne: szansa na poprawę sytuacji w branży ochroniarskiej

Kiedy weszła nowelizacja prawa o zamówieniach publicznych i kryterium cenowe przestało być decydujące, mieliśmy nadzieję na poprawę sytuacji. Jednak jeśli nawet zamawiający stosują klauzule społeczne, często robią to w sposób, który nie ma żadnego przełożenia na sytuację pracowników – komentuje Michał Kulczycki, Przewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Ochrony, Cateringu i Sprzątania.

ochrona3

Electronics Watch na konferencjach w całej Europie

Tegoroczna jesień to pracowity czas dla Electronics Watch. Braliśmy udział w konferencjach i spotkaniach w całej Europie. Projekt przedstawiany był między między innymi w Holandii, Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.eletronics_watch-pol (3)

„Karma w przetargach” – nasz komentarz w Dzienniku Gazecie Prawnej

- Skoro urzędy wydają publiczne środki, to powinny robić to tak, by były one wsparciem dla lokalnego rynku pracy, dla grup potencjalnie z niego wykluczonych, a nawet dla rodzimej gospodarki – ocenia Tadeusz Joniewicz.

IMG_7047_net

Electronics Watch – pytania i odpowiedzi

Co to jest Electronics Watch i dlaczego warto przystąpić do tej organizacji. Jeśli rozważają Państwo przystąpienie do EW i macie w związku z tym pytania – my mamy odpowiedzi! 

eletronics_watch-pol (3)

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wprowadza klauzule społeczne

Urzędnicy poinformowali, że od stycznia 2016 roku w swoich zamówieniach będą uwzględniali kryteria zachęcające wykonawców do zatrudniania niepełnosprawnych, bezrobotnych i w oparciu o umowę o pracę.

img-1878_1447317606

Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień w Polsce

Monitoring ZZP

[ZAKOŃCZONY] Od marca 2014 do końca marca 2015 realizowaliśmy projekt „Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień w Polsce”. Miał on na celu zwiększenie skali stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w praktyce działania wybranych instytucji publicznych: urzędów miast i urzędów marszałkowskich, uniwersytetów oraz kluczowych ministerstw. Realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ciągu 18 miesięcy będziemy monitorować wybrane instytucje pod względem stosowania przez nie klauzul społecznych i kryteriów środowiskowych. Zamówienia publiczne są ważnym narzędziem promocji zrównoważonego rozwoju poprzez łączenie kwestii ekonomicznych ze społecznymi i ekologicznymi. W Polsce wykorzystywane są w niewielkim stopniu i pozostają poza obszarem zainteresowania organizacji pozarządowych. W ramach projektu przeprowadzony zostanie również proces lokalnego dialogu o zrównoważonych zamówieniach z udziałem przedstawicieli 3 sektorów. Nasze działania obejmą 5 największych polskich miast: Warszawę, Poznań, Wrocław, Kraków i Katowice.

Zamówienia publiczne to potężna gałąź polskiej i europejskiej gospodarki. W Polsce w 2012 r. w ten sposób wydano 132 miliardy złotych. To ponad 8 % polskiego PKB. Pieniądze wydawane poprzez zamówienia publiczne to nie są pieniądze „niczyje” ani „państwowe” – to są nasze pieniądze. Dlatego chcielibyśmy by były dobrze wydawane.

Chcemy aby instytucje przeprowadzające zamówienia publiczne kreowały pozytywne wartości. Nie tylko otrzymywały potrzebne produkty najtaniej jak się da, ale też promowały pozytywne wzorce. Za nasze pieniądze powinny być kupowane produkty dobrej jakości, takie które nie będą szkodziły środowisku naturalnemu. Również osoby zatrudniane przez firmy wykonujące zamówienia publiczne powinny otrzymywać godne wynagrodzenie.

Dlatego chcemy sprawdzić jak najważniejsze instytucje publiczne w Polsce – urzędy miast, uczelnie wyższe, najwyższe władze państwowe – stosują zamówienia publiczne. Te instytucje powinny stać się awangardą zrównoważonych zamówień. Poprzez nasze działania chcemy wywierać presję na te instytucje, aby brały pod uwagę kwestie społeczne i środowiskowe w swoich działaniach. Chcemy pokazywać pozytywne przykłady, zwracać uwagę tam gdzie zamówienia mogą być lepiej wykorzystane dla wspólnego dobra.

Chcemy zwiększyć skalę stosowania klauzul społecznych, aby stały się normą w zamówieniach. Aby troska o środowisko była standardem przy ogłaszaniu przetargów. Chcemy aby wyniki naszego monitoringu pokazały, że Polska nie jest europejską „czarną dziurą” w dziedzinie zrównoważonych zamówień publicznych.

Ważnym elementem naszych działań jest partnerstwo z ETI – Ethical Trade Initiative Norway. Dzięki niemu będzie możliwa wymiana doświadczeń z Norwegią, światowym liderem stosowania zrównoważonych zamówień.

baner

Joniewicz: Klauzule społeczne – skuteczne wsparcie dla uchodźców

Odpowiednie kryteria w zamówieniach to narzędzie, które pozwala samorządom rozwiązywać kwestie kluczowe ze społecznego punktu widzenia. To, m.in. zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem i pomoc w integracji uchodźcom.