2016 – rok pracy, rok sukcesów

Zrównoważone zamówienia publiczne__Fot_Kuba_Kiljan_Kuznia_Zdjec_018Międzynarodowa konferencja, skuteczne interwencje, nowe inicjatywy – to był dobry, dziesiąty rok działania Centrum.

Co robiliśmy w dziedzinie upowszechniania zrównoważonych zamówień publicznych?

Rozmowy o zamówieniach

W marcu przygotowaliśmy międzynarodową konferencję „Zrównoważone zamówienia publiczne. Od kryterium najniższej ceny do monitorowania globalnego łańcucha dostaw”.

Wieńczyła ona dwuletni projekt strażniczy „Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień w Polsce”,  realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

ZZP 3W spotkaniu w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” wzięło udział ponad 70 osób – zamawiających, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych – z 10 krajów.

Wśród nich znaleźli się m.in. Tomasz Pactwa (Urząd m.st. Warszawy), Mike Kilner (London University Purchasing Consortium), Bjorn Claeson (Electronics Watch), Per Bondevik (Ethical Trading Initiative) oraz Sylwia Szczepańska (NSZZ “Solidarność”).

Wspólnie dyskutowaliśmy na temat społecznego kontekstu zamówień publicznych, dobrych praktykach z Polski i innych państw europejskich oraz rozwiązaniach systemowych, dzięki którym zamawiający mogą pozytywnie wpływać na ludzi i środowisko.

Pilnowanie publicznego grosza

Ta myśl przyświecała nam w działaniach, które zaczęliśmy od kwietnia realizować w ramach nowego projektu pt. „Społeczny monitoring stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w najważniejszych lokalnych i centralnych instytucjach publicznych”.

Tak jak w poprzednich miesiącach sprawdzamy, czy urzędy centralne, instytucje samorządowe oraz uczelnie wyższe wpisują klauzule społeczne i środowiskowe w przygotowywanych przez siebie zamówieniach.

dscf0810Podjęliśmy w tej materii współpracę z NSZZ „Solidarność” oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich. Wspólnie wysyłamy „żółte kartki” instytucjom, które zapominają o wpisywaniu klauzul społecznych do dokumentów związanych z zamówieniami.

W efekcie objęliśmy monitoringiem 95 instytucji z 13 miast, biorąc pod lupę niemal 250 przetargów. Przeprowadziliśmy ponad 60 interwencji oraz 15 spotkań rzeczniczych.

Interwencje w interesie publicznym

Nasze interwencje już dziś przynoszą rezultaty – dzięki współpracy z fundacją „Akcja Demokracja” udało nam się zebrać 1.500 podpisów do rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie przetargów na roboty budowlane.

Dzięki tej współpracy rektor UAM zdecydował o wpisaniu klauzul, gwarantujących umowę o pracę osobom zatrudnionym przy realizacji zamówień. Podobny wymóg wprowadził m.in. szpital w Nowym Sączu.

Interweniowaliśmy również w ministerstwach. Ministrowi sprawiedliwości zwracaliśmy wraz z „Solidarnością” uwagę na niskie stawki godzinowe dla wykonawców m.in. usług ochrony, sprzątania oraz pracy na portierni w szeregu polskich sądów. Ministrowi rozwoju z kolei wskazaliśmy brak klauzul społecznych przy realizacji usług przeprowadzkowych.

Obywatelskie dyskusje

Naszym działaniom towarzyszą bezpośrednie interwencje u zamawiających, jak również otwarte, lokalne fora dialogu.

DSCF3462W tym roku odbyliśmy ich trzy – w Opolu, Gdańsku oraz Łodzi. W każdym z tych miast poruszaliśmy kwestie związane z ich wpływem na ważne, lokalne problemy, takie jak bezrobocie (Opole), wpływ na obecność szkodliwych dla człowieka chemikaliów w środowisku (Gdańsk) czy rewitalizację (Łódź).

Poszerzanie współpracy

Braliśmy również udział w pracach współtworzonych przez nas sieci, takich jak Grupa Zagranica czy świętująca swe dziesięciolecie sieć European Coalition for Corporate Justice (ECCJ).

W tym roku dołączyliśmy do kolejnej – ruchu „Więcej niż energia”, zrzeszającego samorządy, organizacje pozarządowe oraz środowiska naukowe zainteresowane rozwojem obywatelskiej energetyki odnawialnej.

W poszukiwaniu nowych trendów w dyskusjach o biznesie i prawach człowieka udaliśmy się również na międzynarodowe spotkania do Amsterdamu i Brukseli, gdzie nie zabrakło okazji do podzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem.

– Pokazywaliśmy trendy w przetargach, ogłaszanych przez urzędy w 5 polskich miastach (Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach). Zauważyliśmy, że nadal istnieją kwestie, które w dużej mierze pozostają poza zainteresowaniem urzędników, jak choćby warunki produkcji kupowanego i używanego przez nich sprzętu elektronicznego – pisał o spotkaniu w Amsterdamie Grzegorz Piskalski.

O zamówieniach publicznych dyskutowaliśmy dzięki Instytutowi Spraw Publicznych INSPRO również w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy obok m.in. prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Małgorzaty Stręciwilk.

Nowa inicjatywa

Debata AmsterdamPostanowiliśmy je wykorzystać również w inny sposób. Od grudnia pod naszą egidą ruszył Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych, mający na celu promowanie wiedzy na temat ich aspektów społecznych i ekologicznych.

- Staramy się, by nasze działania były jak najszerzej dostępne opinii publicznej. Prowadzimy regularnie aktualizowane konta w serwisach społecznościowych – Facebooku, Twitterze i Instagramie. Na Twitterze relacjonowaliśmy na żywo dyskusję o społecznej odpowiedzialności biznesu w Gdańsku, międzynarodową konferencję w Warszawie oraz Lokalne Fora Dialogu w Gdańsku i Łodzi – dodaje specjalista ds. komunikacji, Bartłomiej Kozek.

W kolejnych miesiącach zamierzamy kontynuować oraz intensyfikować nasze działania dotyczące zamówień publicznych. Zamierzamy również trzymać rękę na pulsie bieżących wydarzeń – tak jak podczas sporów wokół umowy handlowo-inwestycyjnej między Unią Europejską a Kanadą (CETA) czy wprowadzania minimalnej płacy godzinowej.

Wszystkiego najlepszego w nowym roku!