2016 – rok pracy, rok sukcesów

Międzynarodowa konferencja, skuteczne interwencje, nowe inicjatywy – to był dobry, dziesiąty rok działania Centrum. Co robiliśmy?

Biznes pod lupą

W marcu zakończyliśmy trwający 18 miesięcy projekt „Upowszechnienie społecznej odpowiedzialności biznesu jako narzędzia partycypacji publicznej i standardu dialogu przedsiębiorstw z otoczeniem społecznym”, realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji w partnerstwie z norweską Ethical Trading Initiative oraz DNV GL Business Assurance.

Okładka-CSRJego efektem jest przebadanie społecznej odpowiedzialności 227 największych i najważniejszych działających w Polsce przedsiębiorstw, zawarte w specjalnym narzędziu internetowym oraz publikacji „Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka”, wydanej po polsku i – dzięki wsparciu warszawskiego biura Fundacji im. Friedricha Eberta – również po angielsku.

Sprawdziliśmy 16 branż oraz spółki skarbu państwa pod kątem realizacji 12 ważnych dla nas wskaźników – od obecności tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu na stronach internetowych firm, poprzez zatrudnianie osoby odpowiedzialnej za CSR, po poruszanie kwestii związanych z ekologią, prawami człowieka czy dbałością o inne podmioty w łańcuchu dostaw.

Efekty monitoringu zauważalne są nawet dziś. Firmy nadal kontaktują się z nami, informując o swoich działaniach na rzecz poprawy swej odpowiedzialności społecznej. Raport był obszernie omawiany w szeregu mediów – od stron biznesowych portali Onet, WP oraz TVN24 Biznes i Świat aż po Tygodnik „Solidarność” i NGO.PL, a wywiad z Grzegorzem Piskalskim opublikował PAP.

Rozmowy o zamówieniach

W marcu też przygotowaliśmy międzynarodową konferencję „Zrównoważone zamówienia publiczne. Od kryterium najniższej ceny do monitorowania globalnego łańcucha dostaw”.

Wieńczyła ona dwuletni projekt strażniczy „Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień w Polsce”,  realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zrównoważone zamówienia publiczne__Fot_Kuba_Kiljan_Kuznia_Zdjec_020W spotkaniu w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” wzięło udział ponad 70 osób – zamawiających, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych – z 10 krajów.

Wśród nich znaleźli się m.in. Tomasz Pactwa (Urząd m.st. Warszawy), Mike Kilner (London University Purchasing Consortium), Bjorn Claeson (Electronics Watch), Per Bondevik (Ethical Trading Initiative) oraz Sylwia Szczepańska (NSZZ “Solidarność”).

Wspólnie dyskutowaliśmy na temat społecznego kontekstu zamówień publicznych, dobrych praktykach z Polski i innych państw europejskich oraz rozwiązaniach systemowych, dzięki którym zamawiający mogą pozytywnie wpływać na ludzi i środowisko.

Pilnowanie publicznego grosza

Ta myśl przyświecała nam w działaniach, które zaczęliśmy od kwietnia realizować w ramach nowego projektu pt. „Społeczny monitoring stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w najważniejszych lokalnych i centralnych instytucjach publicznych”.

dscf0810Tak jak w poprzednich miesiącach sprawdzamy, czy urzędy centralne, instytucje samorządowe oraz uczelnie wyższe wpisują klauzule społeczne i środowiskowe w przygotowywanych przez siebie zamówieniach.

Podjęliśmy w tej materii współpracę z NSZZ „Solidarność” oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich. Wspólnie wysyłamy „żółte kartki” instytucjom, które zapominają o wpisywaniu klauzul społecznych do dokumentów związanych z zamówieniami.

W efekcie objęliśmy monitoringiem 95 instytucji z 13 miast, biorąc pod lupę niemal 250 przetargów. Przeprowadziliśmy ponad 60 interwencji oraz 15 spotkań rzeczniczych.

Interwencje w interesie publicznym

Nasze interwencje już dziś przynoszą rezultaty – dzięki współpracy z fundacją „Akcja Demokracja” udało nam się zebrać 1.500 podpisów do rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie przetargów na roboty budowlane.

Dzięki tej współpracy rektor UAM zdecydował o wpisaniu klauzul, gwarantujących umowę o pracę osobom zatrudnionym przy realizacji zamówień. Podobny wymóg wprowadził m.in. szpital w Nowym Sączu.

Interweniowaliśmy również w ministerstwach. Ministrowi sprawiedliwości zwracaliśmy wraz z „Solidarnością” uwagę na niskie stawki godzinowe dla wykonawców m.in. usług ochrony, sprzątania oraz pracy na portierni w szeregu polskich sądów. Ministrowi rozwoju z kolei wskazaliśmy brak klauzul społecznych przy realizacji usług przeprowadzkowych.

Obywatelskie dyskusje

Naszym działaniom towarzyszą bezpośrednie interwencje u zamawiających, jak również otwarte, lokalne fora dialogu.

DSCF3462W tym roku odbyliśmy ich trzy – w Opolu, Gdańsku oraz Łodzi. W każdym z tych miast poruszaliśmy kwestie związane z ich wpływem na ważne, lokalne problemy, takie jak bezrobocie (Opole), wpływ na obecność szkodliwych dla człowieka chemikaliów w środowisku (Gdańsk) czy rewitalizację (Łódź).

Nie były to zresztą jedyne, organizowane przez nas dyskusje. W lutym rozmawialiśmy o społecznej odpowiedzialności biznesu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Wspólnie z naszym partnerem – polskim oddziałem DNV GL – zorganizowaliśmy również dwa webinaria na jego temat.

– W czasie webinarium jego uczestnicy dowiedzieli się o najnowszych trendach w społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi reprezentująca DNV GL Business Assurance Dominika Zielińska. – Wspólnie prześledziliśmy zmiany od pełnej dobrowolności i CSR jako dodatkowej działalności przedsiębiorstw (filantropii czy sponsoringu) w kierunku dialogu z interesariuszami, obywatelskiej kontroli oraz miksu działań oddolnych z regulacjami na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Poszerzanie współpracy

Braliśmy również udział w pracach współtworzonych przez nas sieci, takich jak Grupa Zagranica czy świętująca swe dziesięciolecie sieć European Coalition for Corporate Justice (ECCJ).

W tym roku dołączyliśmy do kolejnej – ruchu „Więcej niż energia”, zrzeszającego samorządy, organizacje pozarządowe oraz środowiska naukowe zainteresowane rozwojem obywatelskiej energetyki odnawialnej.

Debata AmsterdamW poszukiwaniu nowych trendów w dyskusjach o biznesie i prawach człowieka udaliśmy się również na międzynarodowe spotkania do Amsterdamu i Brukseli, gdzie nie zabrakło okazji do podzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem.

– Pokazywaliśmy trendy w przetargach, ogłaszanych przez urzędy w 5 polskich miastach (Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach). Zauważyliśmy, że nadal istnieją kwestie, które w dużej mierze pozostają poza zainteresowaniem urzędników, jak choćby warunki produkcji kupowanego i używanego przez nich sprzętu elektronicznego – pisał o spotkaniu w Amsterdamie Grzegorz Piskalski.

O zamówieniach publicznych dyskutowaliśmy dzięki Instytutowi Spraw Publicznych INSPRO również w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy obok m.in. prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Małgorzaty Stręciwilk.

Nowa inicjatywa

Postanowiliśmy je wykorzystać również w inny sposób. Od grudnia pod naszą egidą ruszył Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych, mający na celu promowanie wiedzy na temat ich aspektów społecznych i ekologicznych.

– Staramy się, by nasze działania były jak najszerzej dostępne opinii publicznej. Prowadzimy regularnie aktualizowane konta w serwisach społecznościowych – Facebooku, Twitterze i Instagramie. Na Twitterze relacjonowaliśmy na żywo dyskusję o społecznej odpowiedzialności biznesu w Gdańsku, międzynarodową konferencję w Warszawie oraz Lokalne Fora Dialogu w Gdańsku i Łodzi – dodaje specjalista ds. komunikacji, Bartłomiej Kozek.

W kolejnych miesiącach zamierzamy kontynuować oraz intensyfikować nasze działania dotyczące zamówień publicznych. Zamierzamy również trzymać rękę na pulsie bieżących wydarzeń – tak jak podczas sporów wokół umowy handlowo-inwestycyjnej między Unią Europejską a Kanadą (CETA) czy wprowadzania minimalnej płacy godzinowej.

Wszystkiego najlepszego w nowym roku!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *