Dziękujemy instytucjom publicznym za współpracę!

Chcielibyśmy podziękować wszystkim instytucjom publicznym, biorącym udział w dotychczasowych etapach naszego monitoringu, które odpowiedziały na rezultaty naszego projektu. Otrzymaliśmy w sumie kilkadziesiąt e-maili. Bardzo cieszy nas tak duże zainteresowanie z Państwa strony.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu promuje zatrudnienie osób bezrobotnych!

W przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług pogrzebowych dla podopiecznych MOPR w roku 2016 w ilości maksymalnie 130 pogrzebów” (nr MOPR-I.321.15.2015) zamawiający zastosował wymóg zatrudnienia co najmniej jednej osoby spełniającej przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. osoby bezrobotnej.

MOPR Poznań

Zrównoważone zamówienia – zrównoważone seminarium

Chcemy, by organizowane przez nas wydarzenia były dostępne dla wszystkich, miały pozytywny wpływ społeczny i jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne. Dlatego muszą one spełniać kilka warunków. Zobacz co robimy, aby nasze działania były zrównoważone społecznie i ekologicznie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje zielone wydarzenia!

W zamówieniu (nr 2015/S 194-352207) na „Organizację i obsługę logistyczną wyjazdów szkoleniowych grupowych dla pracowników NFOŚiGW” zamawiający wymaga od podwykonawcy uwzględniania kryteriów środowiskowych zarówno w zakresie cateringu, jak i materiałów promocyjnych.

NFOŚiGW

Państwowa Inspekcja Pracy na straży przepisów!

W zamówieniu Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu w Warszawie (nr Wa-487-2214-1/2015) na „Usługę utrzymania czystości w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie” instytucja „żąda od wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób świadczących usługę u zamawiającego w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż wynikającymi z ilości godzin, które dany pracownik przepracuje u Zamawiającego”.

PIP

Newsletter CentrumCSR.PL o zrównoważonych zamówieniach publicznych – styczeń 2016

W styczniowym newsletterze znajdziecie Państwo relację z naszego udziału w pracach nad zmianami w Prawie zamówień publicznych. Zaprezentowaliśmy szereg dobrych praktyk, realizowanych przez instytucje publiczne. Podsumowaliśmy dotychczasowe działania oraz zaprosiliśmy na międzynarodowe seminarium, które odbędzie się w połowie marca. Zapraszamy do lektury!

Invitation: Sustainable Public Procurement. From tackling the problem lowest price criteria to monitoring global supply chains.

Centrum FES Dialog.pngCentrumCSR.PL Foundation, Friedrich Ebert Foundation and „Dialog” Centre for Social Partnership

invite to a seminar:

Sustainable Public Procurement
From tackling the problem lowest price criteria to monitoring global supply chains.
Warsaw, March 15th, 2016

Weryfikacja rezultatów monitoringu stosowania ZZP

Zakończyliśmy kolejny etap monitoringu stosowania zrównoważonych zamówień publicznych. Każda z monitorowanych instytucji otrzymała informację o naszych ustaleniach. Zachęcamy do nadsyłania uwag i nieuwzględnionych przez nas dobrych praktyk. Na odpowiedzi czekamy do 12 lutego.

Webinarium o zrównoważonych zamówieniach publicznych i gospodarce cyrkularnej

Procura+ zaprasza na rozmowę o zamówieniach publicznych i ich wpływie na środowisko w kontekście zdobywającej coraz szerszą popularność idei gospodarki cyrkularnej. Webinarium odbędzie się w środę, 3 lutego, od 15.00 do 16.30. Zarejestruj się!

P+

Raportowanie stosowania klauzul społecznych przez administrację rządową

Tylko do końca lutego kierownicy jednostek administracji rządowej mają obowiązek złożenia deklaracji o stosowaniu klauzul społecznych w swoich instytucjach. Zachęcamy do przesyłania dobrych praktyk także do nas – chętnie je opublikujemy!