Conference: “Sustainable Public Procurement. From tackling the problem of the lowest price criteria to monitoring global supply chains”

An international  conference “Sustainable Public Procurement. From tackling the problem of the lowest price criteria to monitoring global supply chains” was organised on March 15th. The participants discussed on how, through public procurement, public institutions can affect people and the environment. Czytaj dalej →

Przyszłość zrównoważonych zamówień publicznych – różowa czy czarna?

15 marca w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” dyskutowaliśmy o tym, jak instytucje publiczne wpływają na ludzi i środowisko. Rozmawialiśmy o obecnej sytuacji i planowanych zmianach w Polsce, przyglądaliśmy się rozwiązaniom stosowanym na Zachodzie i w Skandynawii oraz zastanawialiśmy się nad możliwościami współpracy przy promocji zrównoważonych rozwiązań w Europie Środkowej.

Konferencja-ZZP-04

Czytaj dalej →

Piskalski: Zrównoważone zamówienia publiczne – innowacje dla dobra wspólnego

Poniższy materiał stanowi treść przemówienia, wygłoszonego przez Grzegorza Piskalskiego na konferencji „Zrównoważone zamówienia publiczne. Od kryterium najniższej ceny do monitorowania globalnego łańcucha dostaw”, która odbyła się 15 marca w Warszawie. Czytaj dalej →

Zapraszamy na kolejne webinarium!

logo dnv

Po sukcesie naszego pierwszego webinarium, zrealizowanego wraz z DNV GL, idziemy za ciosem. Zapraszamy do rejestracji i do udziału!

Wpływ interesariuszy na osiągane cele organizacji.

Problemy, szanse i zagrożenia.

Webinarium internetowe, 30 marca 2016 roku, godz. 10.00.

Czytaj dalej →

Gazeta Finansowa: Sektor finansowy w Polsce musi zadbać o zgodność deklaracji z rzeczywistością

GGazFinrzegorz Piskalski komentuje wyniki branży finansowej z naszego raportu „Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka”:

„Przedstawiciele sektora, zamiast wyzbywać się odpowiedzialności za zaistniałe sytuacje, korzystać z asymetrii informacji oraz silniejszej pozycji swych klientów, powinni podwoić wysiłki w celu wejścia z nimi w dialog. Nie tylko wtedy, kiedy konflikty zdążą już wybuchnąć.

Przed sektorem kolejne wyzwania, związane choćby ze wspieranymi przez niego inwestycjami. W krajach Europy Zachodniej coraz głośniej mówi się o etycznym finansowaniu, związanym m.in. z niewspieraniem inwestycji takich jak handel bronią czy zwiększanie wydobycia przyczyniających się do zmian klimatu paliw kopalnych. Warto, by był on na te dyskusje przygotowany.”

Więcej – w wydaniu tygodnika „Gazeta Finansowa” z piątku, 18 marca 2016.

Rzeczpospolita: Więcej deklaracji niż konkretów

rzepaWyniki naszego raportu „Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka” omówione zostały w specjalnym dodatku dziennika „Rzeczpospolita” – „Biznes odpowiedzialny w Polsce. Korzyści dla firm, gospodarki i społeczeństwa”:

„- Prawdziwa społeczna odpowiedzialność biznesu musi się opierać na kilku filarach: dialogu z interesariuszami, prawach człowieka, publikowaniu weryfikowalnych danych i prowadzeniu działań związanych z realną sferą oddziaływania firm. Zamiast tego mamy swobodne i dopasowane do własnych potrzeb definiowanie tego, czym jest CSR, oraz korporacyjną filantropię. Nasz raport pokazuje, że mimo wielu lat promocji CSR wciąż dominuje myślenie o nim jako o działalności dobroczynnej – podkreśla Grzegorz Piskalski, prezes Fundacji CentrumCSR.PL i autor raportu.”

Głos naszej Fundacji pojawił się również w materiale poświęconym raportowaniu społecznemu – „Więcej przejrzystości w wielkim biznesie”:

„- Europejskie organizacje pozarządowe od lat walczyły o przyjęcie obowiązkowej sprawozdawczości pozafinansowej przez Komisje Europejską – przypomina Grzegorz Piskalski, prezes Fundacji CentrumCSR.PL, który ocenia nowe regulacje jako krok w dobrą stronę. Nie liczy jednak na jakąś wielką przemianę polskiego biznesu.”

Publikacja o społecznej odpowiedzialności biznesu w polskich realiach przywołana została we wstępie Anity Błaszczak do 40-stronicowej publikacji, a także w materiałach „Firmy nie mogą już nie pamiętać o CSR” oraz „Dobre strategie są specyficzne”. 

Więcej – w dodatku do wydania dziennika „Rzeczpospolita” z poniedziałku, 21 marca 2016.

Portal Samorządowy: Będzie kontrola ok. 2000 publicznych przetargów. Po co?

PSNasza międzynarodowa konferencja na temat zrównoważonych zamówień publicznych i ich przyszłości zainteresowała media. Materiał poświęcony dotychczasowym rezultatom naszego monitoringu zrównoważonych zamówień publicznych oraz planom na przyszłość opublikował Portal Samorządowy:

„– Po 2 latach monitoringu uzupełnionego o spotkania interwencyjne i okrągłe stoły to już 19 procent. W międzyczasie własne monitoringi stosowania klauzul społecznych rozpoczęły NSZZ „Solidarność”, Lewiatan czy OMS im. F. Lasalle. – dodaje Grzegorz Piskalski.

(…)

– Ważne jest też, że społeczeństwo i media zaczynają dostrzegać, że nie można cieszyć się, że urzędnicy kupują najtańsze produkty i usługi, bo w ostatecznym rozrachunku i tak zapłacą za to swoim zdrowiem i czasem pracownicy realizujący zamówienia – mówi ekspert Fundacji CentrumCSR.PL, Tadeusz Joniewicz.

W sumie, w trakcie realizacji projektu przeanalizowanych zostanie ok. 2000 przetargów, w których istnieje największy potencjał do zastosowania ZZP. Będzie to podstawą do przeprowadzenia interwencji w sprawie zamówień o dużej wartości i znaczeniu dla wspólnot lokalnych, a informacje o tych interwencjach będą upubliczniane.”

Więcej – na stronie internetowej Portalu Samorządowego.

PAP: Eksperci: wciąż mało zamówień publicznych odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo

PAP MiniNasza konferencja, poświęcona zrównoważonym zamówieniom publicznym, zainteresowała Polską Agencję Prasową:

„Eksperci podkreślali, że w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej dużą przeszkodę stanowi bardzo restrykcyjna ustawa o zamówieniach publicznych oraz problem korupcji. Urzędnicy też nie wiedzą, w jaki sposób po przetargu kontrolować przestrzeganie wpisanych w umowę zobowiązań, ale znacząco poprawiła się jakość umów – zauważono.

Paneliści jako przykłady odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w administracji podawali wymóg zatrudniania na umowę o pracę przez firmy zewnętrzne, a biorące udział w konkursach, rekrutację osób z niepełnosprawnościami lub bezrobotnych, zamawianie papieru ekologicznego i produktów fair-trade, czy wreszcie stosowanie ekologicznych środków czystości.”

Depeszę PAP opublikowały m.in.: Onet BiznesFinanse.wp.plWyborcza.pl

Kozek: Rozdziobią nas kruki, drony

Automatyzacja może skrócić nasz czas pracy – albo zepchnąć nas na bezrobocie. Może ułatwić dojazd do pracy, albo pozwolić skutecznie zabijać się na polu bitwy. Wymagać będzie odpowiedzi na nowe wyzwania – od zredefiniowania sensu naszego życia aż po nowe pole kontroli społecznej odpowiedzialności biznesu.
Czytaj dalej →