NIK na straży przepisów

WNIK najnowszym zamówieniu delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu na usługi ochrony (nr 108951 – 2016) z dn. 29.06.2016 urząd wymaga od podwykonawców zatrudnienia wszystkich kwalifikowanych pracowników ochrony wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

Zastrzega też sobie prawo do weryfikacji tych kryteriów na każdym etapie realizacji zamówienia.

MPK Wrocław bez klauzul na sprzątanie!

q015WWtCSprzątanie to jedna z branż gdzie zatrudnianie na umowy o pracę jest najbardziej wskazane. 

Niestety wciąż zdarzają się zamówienia dopuszczające pracę za stawki poniżej płacy minimalnej.

Kolejny taki przykład to zamówienie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu.

Uniwersytet Opolski eksperymentował z outsourcingiem. Z jakim skutkiem?

Katarzyna-Duda-300x234Zlecanie usług sprzątania firmom zewnętrznym na wyższych uczelniach jest smutną, ale niestety powszechną praktyką. Niejednokrotnie kończyło się ono drastycznym pogorszeniem warunków pracy.

Przykład Uniwersytetu Opolskiego pokazuje, że warto wracać do zatrudniania własnych pracowników na godnych warunkach. Daje to gwarancję wyższej jakości, która opłaca się samej uczelni.

Newsletter CentrumCSR.PL o zrównoważonych zamówieniach publicznych – maj 2016

W majowym newsletterze informujemy o nawiązaniu współpracy z NSZZ „Solidarność” w kwestii wręczania „żółtych kartek” zamawiającym, zapominającym o klauzulach społecznych. Dzielimy się wrażeniami z konferencji o inteligentnym mieście w Brzezinach. Tym razem prezentujemy niezbyt chlubne pratyki publicznych zamawiających… Zapraszamy do lektury!

Zrównoważony Śląsk

Śląsk woojewództwoZarząd Województwa Śląskiego rekomenduje jednostkom Samorządu Województwa oraz Urzędowi Marszałkowskiemu stosowanie klauzul środowiskowych i kryteriów ekologicznych w realizowanych postępowaniach na udzielenie zamówień publicznych.

Fundacja CentrumCSR.PL i NSZZ „Solidarność” razem wystawiają zamawiającym „żółte kartki”

ZZPPierwsza wspólna interwencja dotyczy zamówienia na usługi ochroniarskie w Urzędzie Dzielnicy Bielany.

Fundacja CentrumCSR.PL oraz Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zdecydowały się na zacieśnienie współpracy w kwestii promowania zrównoważonych zamówień publicznych.

Wspólnymi siłami zamierzają prezentować „żółte kartki”. Interweniować będą w wypadku przetargów, w których nie znalazły się klauzule społeczne – mimo, iż istniała ku temu zarówno możliwość, jak i przemawiał za tym interes publiczny.

CentrumCSR.PL Foundation and NSZZ “Solidarność” trade union jointly give “yellow cards” for bad public procurement

ŻółteThe first intervention relates to a tender for security services in the Bielany district in Warsaw.

CentrumCSR.PL Foundation and the National Committee of NSZZ “Solidarność” trade union decided to further collaborate in promoting sustainable public procurement.

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy nie kieruje się interesem publicznym!

Bielany herbW zamówieniu nr 55039 – 2016 z dnia 24 maja 2016 na „Ochronę osób i mienia w Urzędzie Dzielnicy Bielany” instytucja nie zastosowała żadnej z możliwych klauzul społecznych.

Dają one zamawiającemu możliwość zawarcia wymogu, aby osoby realizujące zamówienie zatrudnione były na podstawie umowy o pracę.

Można również wymagać zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych lub młodocianych potrzebujących przygotowania zawodowego.