Newsletter CentrumCSR.PL o zrównoważonych zamówieniach publicznych – lipiec 2016

W lipcowym numerze informujmy o uruchomieniu pierwszego systemu interwencji obywatelskich w sprawie zamówień publicznych. Przedstawiamy też konsekwencje zmiany przepisów w zakresie minimalnej stawki godzinowej oraz nowelizacji ustawy dotyczącej zamówień publicznych. Publikujemy także dobre i złe praktyki w zakresie klauzul społecznych. Zapraszamy do lektury!

Nowelizacja ustawy PZP a zrównoważone zamówienia publiczne

SejmRP-logoW dniu 22 czerwca 2016 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa weszła w życie 28 lipca 2016 r., w 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

Jak zmiana przepisów wpływa na możliwość stosowania przed administrację publiczną klauzul społecznych i środowiskowych?

Przede wszystkim zapewni ona szersze stosowania faktycznych kryteriów pozacenowych.

CoZaDzien.pl: Samorząd społecznie (nie)odpowiedzialny

Radom media

Radomskie media zainteresowały się tym, czy lokalny samorząd stosuje klauzule społeczne w zamówieniach na obsługę tras autobusowych. Tadeusz Joniewicz omawia najnowsze zmiany prawne w tym zakresie:

- Według nowej ustawy zamawiający wyznacza, które osoby zatrudnione przez wykonawcę do wykonania zadania mają być zatrudnione na umowę o pracę. Natomiast, czy to się sprawdzi, czy też zamawiający będą szukać obejść tego przepisu, okaże się w praktyce.

Więcej – na stronie internetowej CoZaDzien.pl

Apel o klauzule społeczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

UE KatKilka dni temu pisaliśmy o zamówieniu ogłoszonym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na usługę ochrony, w którym nie zawarto wymogu zatrudniania o pracę.

Oznacza to, że pracownikom grożą płace rzędu kilku złotych za godzinę, nadmierne godziny pracy i brak osłon socjalnych.

Chcemy aby na UEK stosowane były klauzule społeczne. Apelujemy o zmiany w zapisach przetargowych – wesprzyj nas w tym działaniu!

Czapnik: Minimalna stawka godzinowa – krok w dobrą stronę?

7 lipca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o minimalnej stawce godzinowej za pracę w ramach samozatrudnienia oraz na podstawie umowy zlecenie. Od stycznia 2017 r. ma ona wynosić 13 zł. brutto. Czy położy to kres patologiom na rynku zamówień publicznych?

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie – klauzule społeczne nie dla wszystkich

GUP krakówW najnowszym zamówieniu nr 129135 – 2016  Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dn. 11.07.2016 na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” instytucja nie zawarła żadnych klauzul społecznych, zabezpieczających podwykonawców przed pracą w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Przy realizacji zamówienia nie promuje również zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (art. 29, ust. 4 Pzp).  W kryteriach oceny ofert GUP punktuje tylko cenę (70%) oraz krótkość odbioru przesyłek (30%).

Sustainable Public Procurement in Poland – what have we learned from our monitoring?

MonZZP PLOur project “Strengthening of the monitoring of application of sustainable public procurement in Poland” aimed at increasing the scale of SPP application in 80 institutions in Warsaw, Kraków, Wrocław, Katowice and Poznań.

The application of social clauses in public procurement is of great importance to the entire labour market in Poland. In industries such as cleaning or security services, the share of public procurement totals 60 and 40%, respectively.  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku przeciwko wyzyskowi!

ZUS LogoCoraz częściej słyszymy, że krótki czas realizacji zamówienia nie sprzyja zatrudnieniu na umowę o pracę. Przykład Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku przeczy tej tezie.

W ramach zamówienia z dn. 06.07.2016 r. nr 010000/271/6/2016/ADG na wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń oraz terenu wokół budynków Oddziału ZUS w Białymstoku, którego okres realizacji wynosi 5 miesięcy…

Newsletter CentrumCSR.PL o zrównoważonych zamówieniach publicznych – czerwiec 2016

W czerwcowym newsletterze informujemy o kolejnych, przyznawanych wraz z NSZZ „Solidarność” żółtych kartkach dla zamawiających. Cieszymy się ze zwrotu Uniwersytetu Opolskiego w kwestii outsourcingu ważnych dla funkcjonowania uczelni usług. Nie zabrakło również miejsca na prezentację kolejnych, dobrych praktyk. Zapraszamy do lektury!

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zatrudni ochroniarzy na umowach cywilnoprawnych?

UE KatW ramach zamówienia na „Usługę ochrony, dozoru, monitoringu obiektów oraz terenów zewnętrznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w modułach” (114685-2016) uczelnia nie definiuje sposobu w jaki oferenci zatrudniają swoich pracowników.

W praktyce oznacza to, że kryterium ceny – obok doświadczenia oferta i czasu dojazdu grupy interwencyjnej – spowoduje brak możliwości zatrudniania ochroniarzy na etat.