Wyborcza.biz: Nawet rząd ignoruje ustawę. Przetargi publiczne wciąż z niską ceną. Żółta kartka dla ministerstw Rozwoju i Finansów

wyborcza-biznesInternetowy serwis ekonomiczny Gazety Wyborczej informuje o naszej interwencji, którą w Ministerstwie Rozwoju złożyliśmy wspólnie z NSZZ „Solidarność”.

Pasłęk bez propracowniczych zapisów w przetargu na usługi sprzątania

paslekInstytucje publiczne dysponują udziałem w rynku usług sprzątania sięgającym 60% – mają zatem sporą odpowiedzialność za warunki płacy i pracy w tym sektorze.

Częste doniesienia medialne o rażąco niskich stawkach pracujących przy realizacji przetargów nie mobilizują niestety wszystkich samorządów do wpisywania w swoje zamówienia klauzul społecznych.

Wraz z NSZZ „Solidarność” postanowiliśmy zainterweniować i wręczyć „żółtą kartkę” Pasłękowi.

Ministerstwo Rozwoju bez umów o pracę w przetargu? Razem z NSZZ „Solidarność” wręczamy „żółtą kartkę”

uePYiIGD_400x400W obecnej kadencji Sejmu doczekaliśmy się zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, które promują społeczną odpowiedzialność publicznych zamawiających.

Niestety – jak dowodzi przykład przetargu na świadczenie usług przeprowadzkowo-transportowych w Ministerstwie Rozwoju – czasem najciemniej bywa pod latarnią…

Wraz z największą polską centralą związkową pytamy się ministerstwa o brak zapisów dotyczących zatrudniania na umowę o pracę osób zaangażowanych w realizację zamówienia.

Newsletter CentrumCSR.PL o zrównoważonych zamówieniach publicznych – październik 2016

W październikowym newsletterze zapraszamy do udziału w konferencji na temat zamówień publicznych, która odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik.

Informujemy o interwencji, jaką wspólnie z NSZZ „Solidarność” złożyliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Chwalimy się również sukcesami w interweniowaniu na rzecz prospołecznych klauzul w zamówieniach z Zamościa i Katowic. Zapraszamy do lektury!

Zapraszamy na konferencję: „Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Praktyka stosowania przepisów po nowelizacji”

zamawiajacyZapraszamy na konferencję „Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Praktyka stosowania przepisów po nowelizacji” organizowaną przez redakcję pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”.

Na hasło „Fundacja CentrumCSR.PL” można dostać 10% zniżki na uczestnictwo oraz książkę „Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji 2016” gratis!

Prawo zamówień publicznych: Nowe zasady, nowe wyzwania. Wywiad z Witoldem Jarzyńskim

witold-jarzynskiFundacja CentrumCSR.PL zaprasza do udziału w konferencji „Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Praktyka stosowania przepisów po nowelizacji”.

Wśród omawianych tematów nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych znajdą się również kwestie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z rozmową z organizatorem konferencji.

Apelujemy do Uniwersytetu Jagiellońskiego o uwzględnianie aspektów środowiskowych i globalnych

herb_uniwersytetu_jagiellonskiegoO wyzwaniach, związanych z zakupami sprzętu elektronicznego pisaliśmy niejednokrotnie.

Komputery, tablety, telefony komórkowe – wszystkie te urządzenia pobierają energię, co wpływa zarówno na koszty funkcjonowania instytucji publicznych, jak i na poziom powstałych przy produkcji energii zanieczyszczeń, wpływających na stan powietrza oraz zmiany klimatu.

Powstają one również często z naruszeniem praw człowieka – w kiepskich warunkach higienicznych, z pracującymi po kilkanaście godzin, kiepsko opłacanymi pracownikami.

Chcemy, by najstarsza polska uczelnia wyższa brała te kwestie pod uwagę przy planowanych zakupach.

Interweniujemy w warszawskim Zarządzie Transportu Miejskiego

500px-ztm_nowe_logo_2011Stołeczna instytucja odpowiedzialna za transport publiczny w mieście zamierza przeprowadzić remont części toalet, znajdujących się na obszarze I linii metra.

Niestety, w zamówieniu na realizację tych działań nie zawarła żadnych zapisów, gwarantujących zatrudnienie na umowy o pracę osobom zaangażowanym w realizację przetargu.

Postanowiliśmy zainterweniować w tej sprawie w ZTM, apelując o dokonanie niezbędnych zmian w dokumentacji przetargowej.

Monitorowanie zrównoważonych zamówień – co robimy?

MonZZP PLDrobiazgowe sprawdzanie zamówień publicznych, interwencje i przekonywanie publicznych zamawiających do stosowania klauzul społecznych i środowiskowych.

Jak w praktyce wygląda monitoring stosowania zrównoważonych zamówień publicznych? 

Propracownicze interwencje przynoszą rezultaty

logob2Wraz z NSZZ „Solidarność” domagamy się zmian w przetargach, w których zabrakło klauzul społecznych. Coraz częściej nasze interwencje skutkują pozytywnymi zmianami.

Sąd w Zamościu, który nie zawarł gwarancji zatrudnienia dla wszystkich osób, wykonujących zamówienie na usługi sprzątania, zdecydował się na unieważnienie dotychczasowego postępowania.

Rozpocznie on nowe, w którym – jak deklaruje – tym razem znajdą się klauzule społeczne.