Nasze wartości

wawa

Wierzymy w demokrację, bo skuteczna kontrola wpływu biznesu na ludzi i środowisko jest bez niej niemożliwa.

Do sprawnego funkcjonowania wymaga ona ciągłego uczestnictwa w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym. Nieustającego dyskutowania nad zmieniającym się światem – zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

Demokracja ma również swój ekonomiczny wymiar. Zamiast gospodarki napędzanej przez wielkie, nieodpowiadające za swoje czyny korporacje promujemy troskę o lokalne społeczności, większą rolę pracowników w zarządzaniu firmami oraz szczególną odpowiedzialność instytucji publicznych.

Wierzymy w fundamentalny charakter praw człowieka – nie wszystkie aspekty naszego życia należy oddawać w ręce mitycznego „wolnego rynku”.

Prawo do dostępu do wody i pożywienia, edukacji i zdrowia, godnej pracy i płacy przysługują nam wszystkim. Na stojące przed nami wyzwania, takie jak rozwój „ekonomii współdzielenia” czy wykorzystywania naszych danych przez korporacje i rządy powinniśmy się patrzeć przez ich pryzmat.

Regulacje, wdrażane na każdym szczeblu władzy powinny służyć realizacji tych praw w zmieniającym się świecie. Uważamy, że społeczeństwo musi czynnie wpływać na ich kształt.

Wierzymy w kluczową rolę ekologii, gwarantującej trwały, zrównoważony, globalny rozwój.

Myśląc o rozwoju chcemy mierzyć go przede wszystkim poprawą poziomu i jakości życia, a nie wzrostem PKB czy akumulacją bogactwa w rękach uprzywilejowanej elity.

Jak nigdy łączyć ze sobą musimy kwestie sprawiedliwości społecznej i ekologicznej. Nie da się myśleć o ochronie środowiska bez myślenia o człowieku i jego potrzebach. Nie da się ich realizować bez pamiętania o ograniczeniach ekosystemowych oraz o naszym wpływie na planetę, na której żyjemy.

Analizujemy teraźniejszość, myślimy o przyszłości.

Przed ludzkością stoją olbrzymie wyzwania. Skutki części z nich doświadczamy już dziś – wobec innych nadal stawiamy więcej pytań niż odpowiedzi.

Walka ze zmianami klimatu, automatyzacja pracy, dylematy cyfrowej gospodarki, dyskusje nad rolą i kształtem globalnego handlu – to wszystko kwestie, które w najbliższych latach będą miały wpływ na nasze życie.

Chcemy brać udział w dyskusji na ich temat. Personalne przepychanki polityczne zostawiamy innym.

zwiazki

Wyborcza.biz: Nawet rząd ignoruje ustawę. Przetargi publiczne wciąż z niską ceną. Żółta kartka dla ministerstw Rozwoju i Finansów

wyborcza-biznesInternetowy serwis ekonomiczny Gazety Wyborczej informuje o naszej interwencji, którą w Ministerstwie Rozwoju złożyliśmy wspólnie z NSZZ „Solidarność”.

Przypomina również o skutkach braku klauzul społecznych w przetargach publicznych, takich jak zatrudnianie na umowy cywilnoprawne za stawki godzinowe znacznie niższe niż wchodząca w życie od przyszłego roku minimalna płaca godzinowa:

„Przykłady? Krakowskie Pogotowie Ratunkowe wybrało ofertę, w której dla pracownika ochrony przewidziano 5,32 zł za godzinę pracy na rękę”.

Więcej – na stronie internetowej Wyborcza.biz

Ministerstwo Rozwoju bez umów o pracę w przetargu? Razem z NSZZ „Solidarność” wręczamy „żółtą kartkę”

uePYiIGD_400x400W obecnej kadencji Sejmu doczekaliśmy się zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, które promują społeczną odpowiedzialność publicznych zamawiających.

Niestety – jak dowodzi przykład przetargu na świadczenie usług przeprowadzkowo-transportowych w Ministerstwie Rozwoju – czasem najciemniej bywa pod latarnią…

Czytaj dalej →

CETA i TTIP – dlaczego warto protestować?

stop-ttip-cetaDemokracja i ochrona naszych praw albo arbitraż i ochrona zysków korporacji – wybór należy do nas.

Żeby go mieć, musimy głośno wyrazić swoje niezadowolenie.

Zapraszamy Was na sobotnią demonstrację – widzimy się o 13.00 pod Ministerstwem Rolnictwa! Czytaj dalej →

Newsletter CentrumCSR.PL – lato 2016

W pierwszym po wakacjach newslettrze naszej Fundacji chwalimy się skuteczną interwencją przy przetargach na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Dzielimy się Wami relacjami z Forum Ekonomicznego w Krynicy, Lokalnego Forum Dialogu w Opolu oraz I Ogólnopolskiego Kongresu Energetyki Obywatelskiej w Warszawie. Nie zabrakło również materiału o najnowszych trendach w myśleniu o biznesie i prawach człowieka. Czytaj dalej →

Wraz z NSZZ „Solidarność” interweniujemy w Ministerstwie Sprawiedliwości

min-sprawRazem z największą centralą związkową w Polsce zwracamy uwagę na skandalicznie niskie stawki wynagrodzeń w rozstrzygniętych przez sądy przetargach.

Temat klauzul społecznych, prospołecznych zapisów w specyfikacjach zamówień publicznych – a także ich braku – nie jest obcy obu organizacjom. Czytaj dalej →