Uniwersytet w Opolu zgadza się na zatrudnianie na śmieciówkach! Podpisz petycję!

W zaproszeniu do składania ofert na realizację usług ochrony dla Uniwersytetu Opolskiego zapisano, że pracownicy, którzy będą realizować zamówienie mogą być zatrudnieni na podstawie umów zlecenia. 

Apelujemy do rektora Uniwersytetu prof  Marka Masnyka o zmiany w dokumentacji przetargowej.

Wesprzyj nas i podpisz petycję!

Piskalski i Kozek o zamówieniach publicznych na blogu International Learning Lab

logo-learning-labEksperci Fundacji CentrumCSR.PL prezentują realia zamówień publicznych w Polsce międzynarodowym czytelnikom. 

Przypominają, jak kryterium niskiej ceny w przetargach przez lata skutkowało kiepskimi warunkami pracy – m.in. w sektorze ochrony.

Fundacja CentrumCSR.PL na dyskusji o umowach o pracę i ochronie danych osobowych

logo_rdsJak wyjść z impasu, w jakim znalazło się stosowanie klauzul społecznych po zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych?

16 listopada w ramach doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego rozmawiali o tym przedstawiciele rządu oraz strony społecznej.

Zapraszamy do Gdańska na okrągły stół o zamówieniach publicznych!

gdansk-herb29 listopada między 11.00 a 14.00 podyskutujemy na temat roli zrównoważonych przetargów w Urzędzie Miejskim w Gdańsku (ul. Długi Targ 39/40, sala 209).

Ilość miejsc ograniczona – zapraszamy do rejestracji na adres e-mailowy malgorzata.drewnowska@gdansk.gda.pl do 24 listopada.

Szpital w Nowym Sączu wymaga umów o pracę!

452px-pol_nowy_sacz_coa-svgPrzy rozbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz wydzielenia miejsc intensywnej terapii w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego zabrakło propracowniczych zapisów, takich jak wymóg zatrudniania na umowy o pracę.

Po naszej interwencji zmieniono zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dodając wymóg zatrudniania na umowy o prace.

Analiza: Zrównoważone zamówienia publiczne w praktyce – przykład m. st. Warszawa

Warszawa godłoW wyniku zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy z 1 października roku 2015 stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach o wartości powyżej 30 tysięcy euro stało się obowiązkowe w 6 kategoriach.

W wyniku jego wejścia w życie w IV kwartale 2015 roku zauważalne stało się stosowanie zapisów, wymagających od wykonawców zatrudniania przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. Innego typu klauzule społeczne wykorzystywane były znacznie rzadziej.

Urząd Miasta powinien bardziej aktywnie promować stosowanie zapisów, przyczyniających się do zmniejszenia skali wykluczenia społecznego.

Realizacja zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w praktyce – wytyczne UZP

logogiodoNowe zapisy dotyczące obowiązku wpisywania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę budzą sporo niejasności.

Urząd Zamówień Publicznych opublikował opinię prawną przedstawiającą w jaki sposób zapisy te powinny być realizowane.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zakwestionował jednak możliwość wymagania od wykonawców przedstawiania umów z pracownikami realizującymi zamówienie. 

Gliwice: Roboty budowlane bez klauzul zatrudnieniowych. Podpisz petycję!

Urząd Miasta w Gliwicach przy realizacji robót budowlanych nie wymaga aby osoby, które będą je realizowały były zatrudnione na umowy o pracę. Oznacza to, że grozi im zatrudnienie na niepewnych i nisko płatnych umowach śmieciowych. Dlatego apelujemy do prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza o zmiany w dokumentacji przetargowej. Wesprzyj nas i podpisz petycję!

Dziennik Gazeta Prawna: Zatrudnianie na etat przy zamówieniach publicznych? Ministerstwo Rozwoju pominęło klauzule społeczne we własnym przetargu

gazeta_prawnaSławomir Wikariak pisze o naszej interwencji w sprawie przetargu Ministerstwa Rozwoju na usługi przeprowadzkowe, jaką zrealizowaliśmy wspólnie z NSZZ „Solidarność”.

Ministerstwo broni się, że usługi te realizowane będą według potrzeb – nie ma zatem konieczności wymagania zatrudniania na umowę o pracę osób realizujących jego zamówienie.

„Żółta kartka” dla Gliwic za roboty budowlane bez klauzul społecznych

pol_gliwice_coa-svgNowe, publiczne przedszkole to inwestycja szczególnie ważna dla rodziców, chcących znaleźć równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Niestety, samorządy nie zawsze pamiętają, by zagwarantować tę równowagę również osobom zatrudnionym do ich budowy.