Grupa Zagranica publikuje raport „Polska współpraca rozwojowa” za rok 2016

PWR 2016Sieć kilkudziesięciu polskich organizacji, zajmujących się tematyką globalną przygotowała kolejną edycję swego corocznego raportu o postawie Polski wobec wyzwań na arenie międzynarodowej.

W podsumowaniu roku 2016 znalazł się m.in. materiał Grzegorza Piskalskiego i Bartłomieja Kozka z Fundacji CentrumCSR.PL.

Eksperci analizują w nim globalne trendy w międzysektorowym dialogu na temat pomocy rozwojowej oraz edukacji globalnej.

Zestawiają je z polityką, realizowaną przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych – szczególnie w odniesieniu do organizacji pozarządowych.

Raport dostępny jest do darmowego pobrania ze strony Grupy Zagranica.

Rozdział dostępny jest również jako osobny artykuł.

Dziennik Gazeta Prawna: Rząd wprowadził minimalną stawkę godzinową, ale sam tyle za pracę płacić nie chce

Konrad Wojciechowski informuje o publicznych zamawiających, którzy nie realizują obowiązku płacenia minimalnej płacy godzinowej w wysokości 13 złotych brutto.

„Prezes Instytutu Zrównoważonych Zamówień Publicznych Grzegorz Piskalski staje po stronie oferentów. – Przerzucono na zamawiających obowiązek sprawdzania, czy świadczenia rzeczywiście wypłacane są w minimalnej kwocie. A oni nie bardzo mają narzędzia, by to robić. Niestety generalny inspektor ochrony danych osobowych wydał opinię, że zamawiający nie ma prawa wglądu w umowy, które podwykonawca zawiera z jego pracownikami. I jak tu kontrolować, czy prawo rzeczywiście jest respektowane? – pyta retorycznie Piskalski.”

Więcej – na stronie internetowej Dziennika Gazety Prawnej.

Portal Samorządowy: Nowela zamówień publicznych. Jakie przyniosła plusy i minusy?

portal-samorzadowyNaszą ocenę sytuacji w zamówieniach publicznych po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych opublikował Portal Samorządowy:

„- Zamówienia zastrzeżone dla wykonawców zatrudniających osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych stanowiły jedynie 3 proc. przebadanych ogłoszeń.

Obok narzędzi umożliwiających egzekwowanie zapisów o zatrudnianiu na umowę o pracę oraz upowszechniania klauzul środowiskowych będzie to jedno z najważniejszych wyzwań, stojących w najbliższym czasie przed zamawiającymi – mówi Grzegorz Piskalski.”

Więcej – na stronie internetowej Portalu Samorządowego.