Społeczny monitoring stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w najważniejszych lokalnych i centralnych instytucjach publicznych

Realizowany od 1 marca 2016 projekt ma na celu zwiększenie skali stosowania klauzul społecznych i środowiskowych w 50 instytucjach Katowic, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Potrwa on do listopada 2017. Czytaj dalej →

Monitoring społecznej odpowiedzialności największych polskich przedsiębiorstw

Logo Monitoring CSR[ZAKOŃCZONY] „Monitoring społecznej odpowiedzialności największych polskich przedsiębiorstw” to pierwsze badanie przygotowane przez niezależną organizację, która nie jest powiązana finansowo z biznesem. Celem projektu było zwiększenie ilości i podniesienie jakości udostępnianych przez firmy informacji na temat ich społecznej odpowiedzialności. Nasze działania rozpoczęły się w październiku 2014 roku i trwały 18 miesięcy.

Czytaj dalej →

Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień w Polsce

Monitoring ZZP

[ZAKOŃCZONY] Od marca 2014 do końca marca 2015 realizowaliśmy projekt „Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień w Polsce”. Miał on na celu zwiększenie skali stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w praktyce działania wybranych instytucji publicznych: urzędów miast i urzędów marszałkowskich, uniwersytetów oraz kluczowych ministerstw. Realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czytaj dalej →

Upowszechnienie społecznej odpowiedzialności biznesu jako narzędzia partycypacji publicznej

[ZAKOŃCZONY] Największe polskie przedsiębiorstwa zajmują w życiu społecznym – szczególnie lokalnych społeczności, w których mają swoje siedziby i zakłady – pozycję wyjątkowo ważną. Obecnie na coraz więcej dziedzin życia będących dotąd domeną instytucji publicznych mają wpływ przedsiębiorstwa, zarówno w pełni prywatne, jak i te będące własnością publiczną. Dotyczy to dziedzin takich jak zdrowie, transport, edukacja czy kultura i sport.

Czytaj dalej →

Electronics Watch: poprawa warunków pracy w światowym przemyśle elektronicznym

 

 

[ZAKOŃCZONY] Electronics Watch to międzynarodowa, niezależna organizacja monitorująca, której celem jest poprawa warunków pracy w globalnym przemyśle elektronicznym poprzez społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne w Europie. Współtworzymy ją od stycznia 2013 roku. Jej powstanie jest efektem projektu „Procure IT Fair: Establishing a Workers’ Rights Consortium modelled organisation for sustainable public purchasing of electronics in Europe”.

Czytaj dalej →

Facing Finance

Logo_Facing_Finance_12-013_300dpi-claim

[ZAKOŃCZONY] Kampania „Facing Finance – a close inspection on investment in human rights violations” to 3-letni projekt realizowany w latach 2011-2014 przez konsorcjum niemieckich, belgijskich, polskich i mozambijskich organizacji pozarządowych (SODI – Solideritatsdiens-international e.V., Urgevald e.V, EarthLink e.V, Netwerk Vlaanderen, CentrumCSR.PL oraz JA! Justiça Ambiental). Był współfinansowany przez Komisję Europejską (EuropeAid).

Czytaj dalej →

Kampania na rzecz uświadomienia wpływu decyzji ekonomicznych na realizację Milenijnych Celów Rozwoju

Polska Pomoc logo m prost

[ZAKOŃCZONY] Celem projektu jest uświadomienie sieci globalnych współzależności pomiędzy decyzjami ekonomicznymi (konsumenckimi, zakupowymi i inwestycyjnymi), a sytuacją społeczno-ekonomiczną mieszkańców Globalnego Południa. 

Czytaj dalej →

Euroirse – badanie sytuacji samozatrudnionych

logo-euroirse-4

[ZAKOŃCZONY] Realizowany od grudnia 2011 do listopada 2012 z pieniędzy Komisji Europejskiej projekt „A New European Study to Identify and Analyse the Best Practices and Strenghts of the Industrial Relations of Self-Employed Workers: Representation Beyond Administration, the Possible Leadership of SME” zaangażował związki zawodowe, organizacje pozarządowe, naukowców, samorządowców oraz instytucje badawcze w dialog wokół pozycji osób samozatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach (MiŚP). Czytaj dalej →

Prawa dla ludzi, reguły dla biznesu

arton2165-d851c

[ZAKOŃCZONY] „Prawa dla ludzi, reguły dla biznesu” to międzynarodowa kampania informacyjna, której celem było zwiększenie odpowiedzialności europejskich korporacji za przestępstwa popełniane poza granicami Unii Europejskiej. Projekt ten był organizowany przez koalicję NGO-sów ECCJ (European Coalition For Corporate Justice) działającą na rzecz większej odpowiedzialności korporacji. W Polsce jedynym uczestnikiem projektu była Fundacja CentrumCSR.PL.

Czytaj dalej →