Kolejne europejskie organizacje dołączają do Electronics Watch!

Uniwersytety z Edynburga, Leeds, Durham oraz konsorcjum organizujące wspólne zamówienia publiczne dla londyńskich szkół wyższych – London Universities Purchasing Consortium – dołączyły do inicjatywy Electronics Watch. To organizacja zrzeszająca publicznych zamawiających, którzy chcą kupować zrównoważone komputery i przyczynić się w ten sposób do poprawy warunków pracy ludzi w krajach rozwijających się. Wciąż nie ma tam żadnej polskiej organizacji!

Od kilku miesięcy trwa nabór organizacji sektora publicznego, które chciałyby wspierać Electronics Watch i wspólnie realizować postawione przez inicjatorów cele. Ważnym sygnałem dla przedstawicieli organizacji jest wsparcie ich postulatów, które wyraziły brytyjskie uniwersytety i dostarczyciele sprzętu IT. – Chcemy być pierwszym na świecie społecznie odpowiedzialnym uniwersytetem – mówił Dave Gorman, Dyrektor ds. Odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju z edynburskiego uniwersytetu.

To efekt nie tylko zmiany sposobu myślenia o społecznej odpowiedzialności konsumenckiej realizowanej również przez zamówienia publiczne, ale także efekt wzmożonej działalności niezależnych aktywistów i lobbystów. Dzięki kampaniom społecznym i częstym komunikatom medialnym, dramatyczna sytuacja pracowników sektora elektronicznego staje się coraz bardziej widoczna. A co za tym idzie – nowe podmioty pragną wpływać na rzeczywistą zmianę sytuacji. Electronics Watch może w znaczący sposób się do tego przyczynić.

Według przedstawicielki Uniwersytetu z Durham, Laury Watson, ochrona pracowników globalnego przemysłu elektronicznego jest niezwykle ważna dla władz jej jednostki naukowej. – Co więcej, nasi studenci są zadowoleni z tego, że staramy się realizować założenia społecznej odpowiedzialności przy zamówieniach sprzętu IT – dodaje.

Do Electronics Watch przyłączyła się także organizacja Advanced Procurement for Universities and Colleges (APUC), zajmująca się zaopatrzeniem w sprzęt elektroniczny szkockich szkół i uniwersytetów oraz pierwsza organizacja z Holandii – Uniwersyteckie Centrum Medyczne z Utrechtu. Wszelkie informacje dotyczące członkostwa znajdą Państwo tutaj.