Monitoring społecznej odpowiedzialności największych polskich przedsiębiorstw

Monitoring społecznej odpowiedzialności największych polskich przedsiębiorstw

Witamy na stronie projektu pt. „Monitoring społecznej odpowiedzialności największych polskich przedsiębiorstw”, realizowanego przez Fundację CentrumCSR.PL. Projekt współfinansowany jest przez Fundację Batorego w ramach programu „Obywatele dla demokracji”. Partnerami w projekcie są firma doradcza Det Norske Veritas GL Business Assurance oraz IEH – Ethical Trading Initiative, największej norweskiej organizacji non-profit działającej w obszarze promowania etycznego handlu i zrównoważonego rozwoju.

Celem projektu jest zwiększenie ilości i podniesienie jakości udostępnianych przez firmy materiałów informacyjnych z zakresu CSR-u. Aby to osiągnąć, przeprowadzony zostanie 18 miesięczny monitoring działań 227 największych polskich przedsiębiorstw w zakresie społecznej odpowiedzialności. Analizie poddane zostaną udostępniane przez firmy na stronach internetowych m.in. informacje dotyczące kanałów komunikacji z interesariuszami, przestrzegania praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego czy też działań na rzecz eliminacji praktyk korupcyjnych. CentrumCSR.PL nawiąże z przedstawicielami firm dialog. Szczególna uwaga zostanie poświęcona spółkom Skarbu Państwa.

Tabela z wynikami monitoringu

Metodologia projektu

Social responsibility monitoring

Opublikowane zostaną 3 raporty omawiające najważniejsze zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością (prawa człowieka, dialog z interesariuszami, zwalczanie korupcji), wzbogacone o komentarze ekspertów. Powstanie także raport o stanie CSR w Polsce w języku angielskim. Odbędzie się cykl debat obywatelskich w największych polskich miastach, 3 webinaria oraz międzynarodowa konferencja. Przeprowadzona zostanie również kampania informacyjna obejmująca media ogólnopolskie i lokalne.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) powstała w odpowiedzi na wyzwania związane z rosnącym znaczeniem korporacji we współczesnych społeczeństwach. Zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, firmy powinny uwzględniać – na równi z ekonomicznymi – społeczne i ekologiczne aspekty swojego funkcjonowania. Powinny być w tym zakresie transparentne, komunikując prowadzone działania, a także podawać do publicznej wiadomości informacje dotyczące polityki prowadzonej przez siebie w tym wymiarze. Tego typu podejście pozwala zwiększyć zaufanie interesariuszy organizacji do prowadzonych przez firmę działań i pośrednio przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności firmy. Biznes oddziałuje na warunki pracy i życia jako pracodawca, na stan środowiska naturalnego, kształtuje także styl konsumpcji i model życia. Największe przedsiębiorstwa zajmują w społeczeństwie pozycję wyjątkowo ważną, przez co mogą być objęte kontrolą obywatelską, tak jak instytucje publiczne.

Kontakt:  tel. 22 628 40 80 e-mail: screening@centrumcsr.pl.

 

Projekt realizowany przez:   Partnerzy:
logo fundacja CentrumCSR.PL logo dnv logo ieh
Sponsorzy:
sponsorzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *