Seminarium: Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce – dlaczego skala ich stosowania jest tak mała i jak to zmienić?

21 października w zapraszamy na seminarium: „Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce – jak zwiększyć skalę ich stosowania?” Przedstawimy dotychczasowe rezultaty monitoringu, omówimy społeczne koszty kierowania się wyłącznie ceną przy przeprowadzaniu zamówień publicznych i zastanowimy się jak można upowszechniać stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych. 

 

Loga zaproszenie 1

zapraszają na seminarium eksperckie:

Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce

– dlaczego skala ich stosowania jest tak mała i jak to zmienić?

21 października (wtorek), godz. 10.00 – 13.00

Centrum Szkoleniowe Sienna, ul. Sienna 73, Warszawa, sala Jowisz.

Prosimy o potwierdzenie obecności do 20 października, godz. 12.00.

na adres e-mail: t.joniewicz@centrumcsr.pl lub pod numerem telefonu 22 628 40 80.

Od lipca 2014 Fundacja CentrumCSR.PL w ramach 2-letniego projektu pt. „Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce” monitoruje stosowanie społecznie odpowiedzialnych i zielonych zamówień publicznych w 80 instytucjach publicznych (m.in. w ministerstwach, urzędach miast, na uniwersytetach) w 5 polskich miastach – Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Wnioski z monitoringu potwierdzają, że instytucje publiczne jedynie sporadycznie stosują zrównoważone zamówienia i brakuje im spójnej, całościowej polityki implementacji zasad zrównoważonego rozwoju w ramach zamówień publicznych. Po 3 miesiącach monitoringu i sprawdzeniu 604 ogłoszeń pod kątem stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień, udało się znaleźć jedynie 16 przykładów zamówień, które można by zakwalifikować jako zrównoważone, co daje 2,65 %.

Tymczasem wartość rynku zamówień publicznych w Polsce wynosi ponad 140 mld zł, to niemal 9% PKB. Ta ogromna kwota może służyć niwelowaniu lokalnych problemów społecznych czy zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Przeszkodę stanowi dominacja wąsko rozumianego kryterium najniższej ceny. W Prawie zamówień publicznych istnieją narzędzia, które pozwalają na łączenie aspektów ekologicznych i społecznych z ekonomicznymi, nie są jednak wykorzystywane.

Podczas spotkania będziemy próbowali odpowiedzieć na następujące pytania:

-Jak wygląda praktyka stosowania zrównoważonych zamówień w wybranych organach administracji publicznej w Polsce? Case studies.

-Jaki jest społeczny koszt stosowania w przetargach publicznych wyłącznie kryterium najniższej ceny?

-Jak upowszechniać stosowanie zrównoważonych zamówień? Czy trzeba budować świadomość, upraszczać procedury czy też należy najpierw zmienić prawo?

-Czy wchodząca właśnie w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych i przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z lutego 2014 w sprawie zamówień publicznych daje szansę na jakościową zmianę w praktyce zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce?

-Jakie są aktualne trendy w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Norwegii? Co musi się stać aby Polska znalazła się w gronie europejskich liderów w stosowaniu zrównoważonych zamówień publicznych?

Program seminarium:

10.00 – 10.10: Powitanie uczestników przez organizatorów

10.10 – 11.30: Wystąpienia wprowadzające

Tadeusz Joniewicz (Fundacja CentrumCSR.PL) – Przedstawienie założeń projektu. Najlepsze praktyki zrównoważonych zamówień publicznych w Unii Europejskiej i w Norwegii.

Marta Czapnik (Fundacja CentrumCSR.PL) – Wstępne rezultaty monitoringu stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w Warszawie i wybranych naczelnych i centralnych organach państwowych.

Zrinka Perčić (Centrum Zamówień Publicznych) – Możliwości i bariery w stosowaniu ZZP w Polsce. Prezentacja ekspertyzy prawnej przygotowanej na zlecenie Fundacji CentrumCSR.PL – modelowe klauzule społeczne i środowiskowe.

Michał Kulczycki (Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochrony, Cateringu i Sprzątania) – Warunki pracy w sektorze ochrony a realia rynku zamówień publicznych w Polsce.

11.30 – 13.00: Dyskusja

13.00 – Wspólny lunch

Seminarium zorganizowane w ramach projektu „Wzmocnienie monitoringu stosowania zrównoważonych zamówień publicznych” realizowanego w programie Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

baner

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *