Grupa Zagranica publikuje raport „Polska współpraca rozwojowa” za rok 2016

PWR 2016Sieć kilkudziesięciu polskich organizacji, zajmujących się tematyką globalną przygotowała kolejną edycję swego corocznego raportu o postawie Polski wobec wyzwań na arenie międzynarodowej.

W podsumowaniu roku 2016 znalazł się m.in. materiał Grzegorza Piskalskiego i Bartłomieja Kozka z Fundacji CentrumCSR.PL.

Eksperci analizują w nim globalne trendy w międzysektorowym dialogu na temat pomocy rozwojowej oraz edukacji globalnej.

Zestawiają je z polityką, realizowaną przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych – szczególnie w odniesieniu do organizacji pozarządowych.

Raport dostępny jest do darmowego pobrania ze strony Grupy Zagranica.

Rozdział dostępny jest również jako osobny artykuł.

Nasze wartości

wawa

Wierzymy w demokrację, bo skuteczna kontrola wpływu biznesu na ludzi i środowisko jest bez niej niemożliwa.

Do sprawnego funkcjonowania wymaga ona ciągłego uczestnictwa w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym. Nieustającego dyskutowania nad zmieniającym się światem – zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

Demokracja ma również swój ekonomiczny wymiar. Zamiast gospodarki napędzanej przez wielkie, nieodpowiadające za swoje czyny korporacje promujemy troskę o lokalne społeczności, większą rolę pracowników w zarządzaniu firmami oraz szczególną odpowiedzialność instytucji publicznych.

Wierzymy w fundamentalny charakter praw człowieka – nie wszystkie aspekty naszego życia należy oddawać w ręce mitycznego „wolnego rynku”.

Prawo do dostępu do wody i pożywienia, edukacji i zdrowia, godnej pracy i płacy przysługują nam wszystkim. Na stojące przed nami wyzwania, takie jak rozwój „ekonomii współdzielenia” czy wykorzystywania naszych danych przez korporacje i rządy powinniśmy się patrzeć przez ich pryzmat.

Regulacje, wdrażane na każdym szczeblu władzy powinny służyć realizacji tych praw w zmieniającym się świecie. Uważamy, że społeczeństwo musi czynnie wpływać na ich kształt.

Wierzymy w kluczową rolę ekologii, gwarantującej trwały, zrównoważony, globalny rozwój.

Myśląc o rozwoju chcemy mierzyć go przede wszystkim poprawą poziomu i jakości życia, a nie wzrostem PKB czy akumulacją bogactwa w rękach uprzywilejowanej elity.

Jak nigdy łączyć ze sobą musimy kwestie sprawiedliwości społecznej i ekologicznej. Nie da się myśleć o ochronie środowiska bez myślenia o człowieku i jego potrzebach. Nie da się ich realizować bez pamiętania o ograniczeniach ekosystemowych oraz o naszym wpływie na planetę, na której żyjemy.

Analizujemy teraźniejszość, myślimy o przyszłości.

Przed ludzkością stoją olbrzymie wyzwania. Skutki części z nich doświadczamy już dziś – wobec innych nadal stawiamy więcej pytań niż odpowiedzi.

Walka ze zmianami klimatu, automatyzacja pracy, dylematy cyfrowej gospodarki, dyskusje nad rolą i kształtem globalnego handlu – to wszystko kwestie, które w najbliższych latach będą miały wpływ na nasze życie.

Chcemy brać udział w dyskusji na ich temat. Personalne przepychanki polityczne zostawiamy innym.

zwiazki

O biznesie i prawach człowieka w Amsterdamie

EU NL 2016Międzynarodowa konferencja zgromadziła ponad 200 zainteresowanych odpowiedzialnością biznesu za przestrzeganie praw człowieka.

Zorganizowane w ramach holenderskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej spotkanie pokazało, jak ogromne postępy dokonały się w ostatnich latach w zakresie wypracowywania standardów w tym zakresie. Czytaj dalej →

Electronics Watch – jak przekonać polskie instytucje do odpowiedzialnych zakupów elektroniki?

Podczas spotkań rzeczniczych, webinariów i konferencji przekonywaliśmy polskich zamawiających do uwzględniania w zamówieniach publicznych warunków pracy w globalnym łańcuchu dostaw. Jednak jak na razie polscy urzędnicy nie czują się odpowiedzialni za sytuację pracowników fabryk elektorniki.

eletronics_watch-pol (3) Czytaj dalej →

ZIELONE WIADOMOŚCI: Nowoczesne technologie, staroświecki wyzysk

wiadomosci

„Zielone Wiadomości” opisują raport Fundacji CentrumCSR.PL i Good Electronics pt, „Wrobieni w serwery”, opowiadający o studentach zmuszanych do pracy w w fabryce elektroniki Winstron w Zhongshan produkującej serwery dla takich firm jak HP, Dell, Lenovo. – Innym, obok obowiązkowego charakteru pracy problemem jest nieprzestrzeganie regulacji, dotyczących pracy praktykantów. Według chińskiego prawa nie powinni oni pracować dłużej niż 8 godzin dziennie, zabronione są również nocne zmiany. Dziennikarskie śledztwo wykazało jednak, że pozostają one w tym wypadku na papierze. Rozmowy ze studentami wykazały, że praktyki te mają miejsce, a ich ofiarami padają nawet osoby między 16 a 18 rokiem życia, zmuszane do pracy w nadgodzinach co drugi dzień.Dzień pracy trwać tu ma 10-12 godzin, a tydzień pracy – rozciągać się do 6 dni w tygodniu.27.11.2015

Całość tutaj

WROBIENI W SERWERY

okladka

Raport jest wynikiem obywatelskiego śledztwa. Opowiada o chińskich studentach, którzy w ramach rzekomych stażów są zmuszani przez swoje uczelnie do pracy w fabryce elektroniki Winstron w Zhongshan produkującej serwery dla takich firm jak HP, Dell, Lenovo. Często wykonują obowiązki po 10-12 godzin dziennie, sześć dni w tygodniu, czasem nawet przez 5 miesięcy. Są obciążani nadgodzinami i nocnymi zmianami.

Autor: GoodElectronics, Fundacja CentrumCSR.PL

Data wydania: październik 2015

Tytuł oryginalny: Servants for servers

 

 

Raport  do ściągnięcia w PDF:

Wrobieni w serwery

Publikacja raportu „Wrobieni w serwery”

Publiczne uczelnie w całej Europie w ramach zamówień publicznych kupują sprzęt komputerowy produkowany z wykorzystaniem pracy przymusowej – ujawnia najnowsze opracowanie międzynarodowej sieci organizacji GoodElectronics, do której należy Fundacja CentrumCSR.PL.

okladka Czytaj dalej →