Wraz z NSZZ „Solidarność” interweniujemy w Ministerstwie Sprawiedliwości

min-sprawRazem z największą centralą związkową w Polsce zwracamy uwagę na skandalicznie niskie stawki wynagrodzeń w rozstrzygniętych przez sądy przetargach.

Temat klauzul społecznych, prospołecznych zapisów w specyfikacjach zamówień publicznych – a także ich braku – nie jest obcy obu organizacjom.

Fundacja CentrumCSR.PL prowadzi kolejny już monitoring zrównoważonych zamówień publicznych.

W pierwszym, zakończonym w marcu tego roku, sprawdziła przeszło 2.000 przetargów, organizowanych przez instytucje centralne, samorządowe oraz uczelnie wyższe w 5 miastach – Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu.

W najnowszym, trwającym do listopada 2017 roku, poza tymi miastami sprawdzaliśmy i podejmowaliśmy interwencje również w innych miejscowościach, takich jak Opole, Elbląg czy Łańcut. Nawiązaliśmy również współpracę w nagłaśnianiu najbardziej rażących przypadków z fundacją Akcja Demokracja.

NSZZ „Solidarność” przyznaje „żółte kartki” instytucjom publicznym, które zdaniem związku pominęły w organizowanych przez siebie zamówieniach ważne aspekty społeczne.

Od połowy bieżącego roku „Solidarność” współpracuje przy ich przyznawaniu z naszą fundacją.

Jednym z efektów tej współpracy jest niedawna zmiana zapisów pięciu przetargów na roboty budowlane, organizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczelnia – po otrzymaniu naszej wspólnej petycji – postanowiła zapisać wymóg zatrudniania na umowę o pracę dla osób realizujących te zamówienia.

Na podobny efekt liczymy przy interwencji, jaką złożyliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zwracamy się w niej z apelem o dokonanie przeglądu warunków przetargowych instytucji związanych z Ministerstwem Sprawiedliwości, a zwłaszcza realizacji wymogu zawartego w znowelizowanym art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Podajemy przykłady przetargów, w którym zwycięski zamawiający oferuje stawki godzinowe drastycznie niższe od poziomu 13 złotych za godzinę pracy:

  • Sąd Rejonowy w Legnicy oferuje 5,79 złotych za godzinę pracy ochroniarza.
  • Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim zapłaci za godzinę ochrony 7,71 złotych.
  • Sąd Rejonowy w Nysie – za tę samą usługę – 8,54 złotych.
  • Obsługa portierni w Sądzie Okręgowym w Łodzi wyceniona została na 6,60 złotych netto.
  • Ta sama usługa w Sądzie Okręgowym w Łęczycy – 7,66 złotych.

 

Dodatkowo zwróciliśmy uwagę na Sąd Okręgowy i Sąd Rejonowy w Zamościu, które nie nałożyły na wykonawcę i podwykonawców obowiązku zatrudnienia na umowy o pracę osób wykonujących na ich potrzeby usługę sprzątania.

Przeczytaj całą interwencję, jaką złożyliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości