CentrumCSR.PL

Społeczna odpowiedzialność biznesu, zarównoważone zamówienia publiczne, edukacja globalna, prawa konsumentów

Od roku 2006 badamy wpływ biznesu na ludzi i środowisko

Kontrolujemy wielkie firmy i publicznych zamawiających. Wydajemy raporty i publikacje. Zmieniamy świat na lepszy.

Energia w naszych rękach

I Ogólnopolski Kongres Energetyki Obywatelskiej był okazją do policzenia szabel zwolenników rozproszonej, odnawialnej energetyki w Polsce. Jak wypadł?