Uniwersytet w Opolu zgadza się na zatrudnianie na śmieciówkach! Podpisz petycję!

W zaproszeniu do składania ofert na realizację usług ochrony dla Uniwersytetu Opolskiego zapisano, że pracownicy, którzy będą realizować zamówienie mogą być zatrudnieni na podstawie umów zlecenia. 

Apelujemy do rektora Uniwersytetu prof  Marka Masnyka o zmiany w dokumentacji przetargowej.

Wesprzyj nas i podpisz petycję!

Szpital w Nowym Sączu wymaga umów o pracę!

452px-pol_nowy_sacz_coa-svgPrzy rozbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz wydzielenia miejsc intensywnej terapii w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego zabrakło propracowniczych zapisów, takich jak wymóg zatrudniania na umowy o pracę.

Po naszej interwencji zmieniono zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dodając wymóg zatrudniania na umowy o prace.

Realizacja zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w praktyce – wytyczne UZP

logogiodoNowe zapisy dotyczące obowiązku wpisywania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę budzą sporo niejasności.

Urząd Zamówień Publicznych opublikował opinię prawną przedstawiającą w jaki sposób zapisy te powinny być realizowane.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zakwestionował jednak możliwość wymagania od wykonawców przedstawiania umów z pracownikami realizującymi zamówienie. 

Gliwice: Roboty budowlane bez klauzul zatrudnieniowych. Podpisz petycję!

Urząd Miasta w Gliwicach przy realizacji robót budowlanych nie wymaga aby osoby, które będą je realizowały były zatrudnione na umowy o pracę. Oznacza to, że grozi im zatrudnienie na niepewnych i nisko płatnych umowach śmieciowych. Dlatego apelujemy do prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza o zmiany w dokumentacji przetargowej. Wesprzyj nas i podpisz petycję!

Zapraszamy na konferencję: „Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Praktyka stosowania przepisów po nowelizacji”

zamawiajacyZapraszamy na konferencję „Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Praktyka stosowania przepisów po nowelizacji” organizowaną przez redakcję pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”.

Na hasło „Fundacja CentrumCSR.PL” można dostać 10% zniżki na uczestnictwo oraz książkę „Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji 2016” gratis!

Prawo zamówień publicznych: Nowe zasady, nowe wyzwania. Wywiad z Witoldem Jarzyńskim

witold-jarzynskiFundacja CentrumCSR.PL zaprasza do udziału w konferencji „Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Praktyka stosowania przepisów po nowelizacji”.

Wśród omawianych tematów nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych znajdą się również kwestie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z rozmową z organizatorem konferencji.

Monitorowanie zrównoważonych zamówień – co robimy?

MonZZP PLDrobiazgowe sprawdzanie zamówień publicznych, interwencje i przekonywanie publicznych zamawiających do stosowania klauzul społecznych i środowiskowych.

Jak w praktyce wygląda monitoring stosowania zrównoważonych zamówień publicznych? 

Po naszej interwencji UAM zmienia warunki przetargów i dodaje klauzule społeczne!

logo_wersja-uzupeniajca_czarny_2Z radością informujemy, że otrzymaliśmy pismo od rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. UAM dr hab. Andrzeja Lesickiego.

Warunki przetargów na roboty budowlane na UAM zostały zmienione tak, że osoby realizujące te zamówienia muszą być zatrudniane na podstawie umów o pracę. 

W UZP powołano zespół ds. przygotowania dobrych praktyk w zamówieniach publicznych

uzpW Urzędzie Zamówień Publicznych powołano wewnętrzny Zespół do spraw przygotowania i upowszechniania wzorcowych dokumentów oraz dobrych praktyk stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych.

Mamy nadzieję, że jego działania obejmą również klauzule społeczne i środowiskowe.

Etaty dla wszystkich podniosą cenę i ograniczą konkurencję?

mopsNa początku września zwróciliśmy się z interwencją do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Zwróciliśmy uwagę, że w zamówieniu na roboty budowlane zawarto wymóg, aby tylko część pracowników zatrudniona była na umowy o pracę.

Naszym zdaniem nie ma powodu, by tylko część osób pracujących miała taką gwarancję.

Poniżej publikujemy odpowiedź Ośrodka.